Phim Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016) | Vietsub Full HD

Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)]

Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)

Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)]

  • Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016) NghienPhim.Net Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)
  • [stt/Hoàn tất (30/30)]
[stt/Hoàn tất (30/30)]
Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016) Phim Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy 2016: Một thế giới song song dựa theo năng lực của những chòm sao hoàng đạo làm tiêu chuẩn cao nhất. Trình Chi Nhi từ nhỏ bị mọi người xa lánh đột nhiên được "Siêu Tinh Tinh Học Viện" tuyển nhận nhập học, cùng lúc đó, siêu năng lực của chòm sao trong người cô cũng thức tỉnh, cũng nảy sinh Một đoạn quan hệ kì diệu với những người thừa kế chòm sao trong thế giới này.
Chọn tập [Tập 30 - END|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-30-END/IWZCUODZ.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-29/IWZCUODU.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-28/IWZCUODO.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-27/IWZCUODW.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-26/IWZCUODI.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-25/IWZCUOD0.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-24/IWZCUOCE.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-23/IWZCUOCF.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-22/IWZCUIF6.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-21/IWZCUIFZ.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-20/IWZCUIOD.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-19/IWZCUIOC.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-18/IWZCUII7.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-17/IWZCUII6.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-16/IWZCUIIZ.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-15/IWZCOE99.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-14/IWZCOD7W.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-13/IWZCOD7I.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-12/IWZCOD70.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-11/IWZCOC96.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-10/IWZCOB8F.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-9/IWZCOBW6.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-8/IWZCOAAF.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-7/IWZCOAAE.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-6/IWZCO970.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-5/IWZCO96F.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-4/IWZCO96E.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-3/IWZCO96Z.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-2/IWZCO9IU.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Sieu-Tinh-Tinh-Hoc-Vien-Tap-1/IWZCO9IZ.html]
Siêu Tinh Tinh Học Viện - Super Star Academy (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X