Phim Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas | Vietsub Full HD

Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas]

Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas

Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas]

  • Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas NghienPhim.Net Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas
  • [stt/Tập 46/46]
[stt/Tập 46/46]
Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas Phim Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh được chuyển thể từ danh tác "Sơn Hải Kinh". Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả những thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, tập tục,.... dân tộc thời kỳ cổ đại.

Sơn Hải Kinh chuyển tải nhiều thần thoại cố sự mang màu sắc thần bí với hàng loạt quái thú kỳ dị. Trong sách có rất nhiều chuyện được viết từ lời truyền khẩu, tập hợp thành nhiều bản khác nhau.

Truyền thuyết về Nữ Oa thời cổ đại cũng là từ Sơn Hải Kinh mà ra. Các kiệt tác trứ danh khác bao gồm: “Khoa phụ đuổi theo mặt trời”, “Nữ oa vá trời”, “Hậu nghệ bắn rụng chính mặt trời”, “Hoàng đế đại chiến Xi Vưu”, “Thần Cộng Công giận quá đập đầu vào Chu sơn dẫn đến cơn Đại hồng Thủy”, ...
Vietsub [Tập 45 - END|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-45-END/IWZC0FW9.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-44/IWZC0FW7.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-43/IWZC0E9F.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-42/IWZC0E9D.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-41/IWZC0A08.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-40/IWZC0A07.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-39/IWZC09IC.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-38/IWZC09I7.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-37/IWZC0Z96.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-36/IWZC0Z88.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-35/IWZC0UDI.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-34/IWZC0UCF.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-33/IWZC0W8C.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-32/IWZC0W8A.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-31/IWZC0IF6.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-30/IWZC0IF0.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-29/IWZBFF6U.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-28/IWZBFF60.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-27/IWZBFED6.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-26/IWZBFEDA.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-25/IWZBFEAF.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-24/IWZBFC0O.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-23/IWZBFBFD.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-22/IWZBFB88.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-21/IWZBFB7F.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-20/IWZBFB0C.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-19/IWZBFAFC.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-18/IWZBF9OO.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-17/IWZBF9O0.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-16/IWZBF897.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-15/IWZBF896.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-14/IWZBF7EZ.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-13/IWZBF7CO.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-12/IWZBF6O0.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-11/IWZBF6IE.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-10/IWZBFZCC.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-9/IWZBFZCB.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-8/IWZBFZW0.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-7/IWZBFZID.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-6/IWZBFW7C.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-5/IWZBFW80.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-4/IWZBFW0C.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-3/IWZBFIE6.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-2/IWZBFIZE.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-1/IWZBFIOF.html]
Thuyết Minh [Tập 46 - END|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-46-END/IWZCI00B.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-45/IWZCI0U0.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-44/IWZCI00A.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-43/IWZCI009.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-42/IWZC0DC0.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-41/IWZC0DBF.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-40/IWZC0DBE.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-39/IWZC0DBD.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-38/IWZC0808.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-37/IWZC0807.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-36/IWZC0806.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-35/IWZC080C.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-34/IWZC0UCD.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-33/IWZC0UCC.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-32/IWZC0UCB.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-31/IWZC0UC9.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-30/IWZC00I8.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-29/IWZC00I7.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-28/IWZC00I6.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-27/IWZC00IZ.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-26/IWZC00IU.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-25/IWZC00IO.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-24/IWZBFDWU.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-23/IWZBFDWO.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-22/IWZBFDWW.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-21/IWZBFDWI.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-20/IWZBFDW0.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-19/IWZBFDIF.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-18/IWZBFAU0.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-17/IWZBFAU6.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-16/IWZBFAUZ.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-15/IWZBFAUU.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-14/IWZBFAUO.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-13/IWZBFAOF.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-12/IWZBF9OA.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-11/IWZBF8UB.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-10/IWZBF8UA.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-9/IWZBF8U7.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-8/IWZBFZF0.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-7/IWZBFZEF.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-6/IWZBFOU8.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-5/IWZBFOU7.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-4/IWZBFOU6.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-3/IWZBFOUZ.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-2/IWZBFW66.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Son-Hai-Kinh-Truyen-Thuyet-Xich-Anh-Tap-1/IWZBFW6Z.html]
Sơn Hải kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh - The Classic of Mountains and Seas

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X