Phim Tâm Lý Tội Phạm 2 - Psychological Crime 2 (2016) | Vietsub Full HD

Tâm Lý Tội Phạm 2 - Psychological Crime 2 (2016)]

Tâm Lý Tội Phạm 2 - Psychological Crime 2 (2016)

Tâm Lý Tội Phạm 2 - Psychological Crime 2 (2016)]

  • Tâm Lý Tội Phạm 2 - Psychological Crime 2 (2016) NghienPhim.Net Tâm Lý Tội Phạm 2 - Psychological Crime 2 (2016)
  • [stt/Hoàn tất (25/25)]
[stt/Hoàn tất (25/25)]
Đề Thi Đẫm Máu 2|Tâm Lý Tội Phạm 2 - Psychological Crime 2 Phim Tâm Lý Tội Phạm 2 / Đề Thi Đẫm Máu 2: Cục trưởng công an Hình Chí Lâm trúng đạn hôn mê, con gái Hình Na mất tích, Hai anh em Phương Mộc và Thai Vĩ dốc sức kiếm tìm. Xuat hien Một người đàn bà buôn bán gạt người lay danh nghĩa la khách hàng có tiếng tăm chuyên mang thai hộ. Trong lúc gấp rút tìm kiếm Hình Na, vận động viên huy chương vàng chạy trốn gặp cái chết bất thường, 3 nhà báo cũng tự sát Một cách ly kì. Hinh anh Kinh Phương Mộc la dai dien cho chinh nghia, tim hieu vụ án giết người thôi miên liên hoàn ở xã hội Giáo Hóa.Án tình đầy nghi vấn, Hình Na đã chết hay chưa? Ai là đối tượng tiếp theo của xã hội Giáo Hóa? Ai mới là kẻ hung ác đứng sau?
Sever 1 (Vietsub) [Tập 25 - END|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-25-END/IWZCZU0F.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-24/IWZCZI8A.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-23/IWZCZIAE.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-22/IWZCZI8B.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-21/IWZCZIAD.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-20/IWZCZ09C.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-19/IWZCZ097.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-18/IWZCZ096.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-17/IWZCZ09Z.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-16/IWZCUEF6.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-15/IWZCUEFU.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-14/IWZCUEEA.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-13/IWZCUEE8.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-12/IWZCUCEF.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-11/IWZCUCEE.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-10/IWZCUCC6.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-9/IWZCUCCU.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-8/IWZCUB8Z.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-7/IWZCUBZ6.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-6/IWZCUBZU.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-5/IWZCUBW6.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-4/IWZCUB00.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-3/IWZCUAFF.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-2/IWZCUAFE.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-1/IWZCUAC0.html]
Sever 1 (Thuyết Minh) [Tập 25 - End|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-25-End/IWZCZZWO.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-24/IWZCZID9.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-23/IWZCZID8.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-22/IWZCZID7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-21/IWZCZIDU.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-20/IWZCZ0EF.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-19/IWZCZ0EE.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-18/IWZCZ0ED.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-17/IWZCZ0EC.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-16/IWZCZ0EB.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-15/IWZCZ0ZC.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-14/IWZCUFW9.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-13/IWZCUFWB.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-12/IWZCUDID.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-11/IWZCUDIC.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-10/IWZCUD0O.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-9/IWZCUCFD.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-8/IWZCUBCD.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-7/IWZCUBCC.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-6/IWZCUBCB.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-5/IWZCUB9Z.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-4/IWZCUB9O.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-3/IWZCUB9W.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-2/IWZCUB7E.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tam-Ly-Toi-Pham-2-Tap-1/IWZCUB7D.html]
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-1-3435_e37194.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-2-3435_e37891.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-3-3435_e37895.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-4-3435_e37896.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-5-3435_e37907.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-6-3435_e37908.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-7-3435_e37909.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-8-3435_e37910.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-9-3435_e38169.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-10-3435_e38193.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-11-3435_e38247.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-12-3435_e38248.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-13-3435_e38587.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-14-3435_e38588.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-15-3435_e38600.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-16-3435_e38601.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-17-3435_e38967.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-18-3435_e38968.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-19-3435_e38969.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-20-3435_e38990.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-21-3435_e39534.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-22-3435_e39535.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-23-3435_e39536.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-24-3435_e39537.html] [Tập 25 - End|http://bilutv.com/xem-phim/tam-ly-toi-pham-2-psychological-crime-2-2016-tap-25-3435_e40489.html]
Tâm Lý Tội Phạm 2 - Psychological Crime 2 (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X