Phim Tân Biên Thành Lãng Tử - Border Town Prodigal (2016) | Vietsub Full HD

Tân Biên Thành Lãng Tử - Border Town Prodigal (2016)]

Tân Biên Thành Lãng Tử - Border Town Prodigal (2016)

Tân Biên Thành Lãng Tử - Border Town Prodigal (2016)]

  • Tân Biên Thành Lãng Tử - Border Town Prodigal (2016) NghienPhim.Net Tân Biên Thành Lãng Tử - Border Town Prodigal (2016)
  • [stt/Hoàn tất (50/50)]
[stt/Hoàn tất (50/50)]
Tân Biên Thành Lãng Tử - Border Town Prodigal (2016) Phim Tân Biên Thành Lãng Tử kể về Thần Đao Môn môn chủ Bạch Thiên Vũ ở biên thành Hoa Mai Am bị người ta mai phục hại chết, biến thành Một kì án trong võ lâm. Hai mươi năm sau, Phó Hồng Tuyết vì điều tra cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên.

Cùng lúc đó, Diệp Khai (con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng) cũng đến biên thành. Hai người trải qua khúc chiết, cuối cùng điều tra ra người đứng sau là Mã Không Quần- huynh đệ kết nghĩa của Bạch Thiên Vũ. Con gái Mã Không Quần- Mã Phương Linh là đệ nhất mỹ nữ trong võ lâm, tính cách vui vẻ. Diệp Khai yêu Mã Phương Linh nhưng Mã Phương Linh lại Một lòng hướng về Phó Hồng Tuyết.

Ba người yêu hận dây dư, cuối cùng, Phó Hồng Tuyết không phải con đẻ Bạch Thiên Vũ mà Diệp Khai cũng tha thứ cho Mã Không Quần, cùng Phó Hồng Tuyết kề vai chiến đấu, trừ ác dương thiện, dọn sạch nguy hại cho võ lâm
Chọn tập [Tập 50 - END|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-50-END/IWZCO8WB.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-49/IWZCO8WA.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-48/IWZCO8W9.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-47/IWZCO8W8.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-46/IWZCO8W7.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-45/IWZCO8WO.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-44/IWZCO8WW.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-43/IWZCO8OA.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-42/IWZCO7CE.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-41/IWZCO7CD.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-40/IWZCO7CC.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-39/IWZCO7CB.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-38/IWZCO7CA.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-37/IWZCO7C9.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-36/IWZCO7C8.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-35/IWZCO7C7.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-34/IWZCO7C6.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-33/IWZCO7CZ.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-32/IWZCO7CU.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-31/IWZCO7CO.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-30/IWZCO7CW.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-29/IWZCO7CI.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-28/IWZCO7C0.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-27/IWZCO7BF.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-26/IWZCOUU6.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-25/IWZCOUUZ.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-24/IWZCOUUU.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-23/IWZCOUUO.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-22/IWZCO0I8.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-21/IWZCO0I7.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-20/IWZCO0I6.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-19/IWZCO0IZ.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-18/IWZCWDD0.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-17/IWZCWDCF.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-16/IWZCWDCE.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-15/IWZCWDCD.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-14/IWZCWDCC.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-13/IWZCWDCB.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-12/IWZCWCBE.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-11/IWZCWCBC.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-10/IWZCWCB8.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-9/IWZCWCBA.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-8/IWZCWCB7.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-7/IWZCWCB6.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-6/IWZCWCBU.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-5/IWZCWCBZ.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-4/IWZCWCBO.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-3/IWZCWCBW.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-2/IWZCWCBI.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tan-Bien-Thanh-Lang-Tu-Tap-1/IWZCWCB0.html]
Tân Biên Thành Lãng Tử - Border Town Prodigal (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X