Phim Tân Tiêu Thập Nhất Lang - New The Eleventh Son (2016) | Vietsub Full HD

Tân Tiêu Thập Nhất Lang - New The Eleventh Son (2016)]

Tân Tiêu Thập Nhất Lang - New The Eleventh Son (2016)

Tân Tiêu Thập Nhất Lang - New The Eleventh Son (2016)]

  • Tân Tiêu Thập Nhất Lang - New The Eleventh Son (2016) NghienPhim.Net Tân Tiêu Thập Nhất Lang - New The Eleventh Son (2016)
  • [stt/Hoàn tất (42/42)]
[stt/Hoàn tất (42/42)]
Tân Tiêu Thập Nhất Lang - New The Eleventh Son Phim Tân Tiêu Thập Nhất Lang chuyển thể từ truyện Tiêu Thập Nhất Lang của Cô Long. Truyện nói về nhân vật Phong Tứ Nương, 1 nữ hiệp sở hữu tính cách phóng khoáng. Sau đó,Phong Tứ Nương gặp lại 1 người bạn cũ là Tiêu Thập Nhất Lang. Phong Tứ Nương muốn đánh cắp Cát Lộc Đao và nhờ Tiêu Thập Nhất Lang giúp đỡ nhưng bị từ chối, nên cô đành phải thực hiện kế hoạch I mình.

Trong lúc thực hiện, mưu kế của Phong Tứ Nương bị bại lộ, nhưng vào lúc nguy hiểm nhất Tiêu Thập Nhất Lang đã ra tay cứu kịp thời. Sau khi trốn thoát, Tiêu Thập Nhất Lang mới cho Phong Tứ Nương biết thanh Cát Lộc Đao cô lấy được là giả và pha trò để an ủi cô.

Hai người đến kinh thành và gặp Dương Khai Thái, người đeo đuổi Phong Tứ Nương từ lâu nhưng ko được cô chấp nhận. Dương Khai Thái dẫn 2 người đến buổi tiệc của Thẩm lão phu nhân, ở đó họ được biết được sở hữu kẻ vu oan cho Tiêu Thập Nhất Lang là người lên kế hoạch cướp Cát Lộc Đao. Tiêu Thập Nhất Lang phát hiện được sở hữu kẻ tự xưng là Tiểu Công Tử đứng sau chuyện này, anh liền từ biệt Phong Tứ Nương để tìm manh mối, trước khi đi anh khuyên Phong Tứ Nương hãy cưới Dương Khai Thái vì "trên đời ko ai tốt với cô hơn hắn đâu".
Chọn tập [Tập 42 - END|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-42-END/IWZBE707.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-41/IWZBE706.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-40/IWZBE6C0.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-39/IWZBE6AD.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-38/IWZBE6WW.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-37/IWZBE6WI.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-36/IWZBEZE9.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-35/IWZBEZE8.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-34/IWZBEZ7F.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-33/IWZBEZ7E.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-32/IWZBEZWU.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-31/IWZBEZWO.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-30/IWZBEUEW.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-29/IWZBEUBA.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-28/IWZBEU7Z.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-27/IWZBEU7U.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-26/IWZBEUIW.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-25/IWZBEUII.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-24/IWZBEO9D.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-23/IWZBEO97.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-22/IWZBEOZO.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-21/IWZBEOZW.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-20/IWZBEO0Z.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-19/IWZBEO0I.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-18/IWZBEW76.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-17/IWZBEW70.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-16/IWZBEICE.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-15/IWZBEICU.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-14/IWZBEI78.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-13/IWZBEI67.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-12/IWZBE0E0.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-11/IWZBE0DE.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-10/IWZBE09E.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-9/IWZBE09D.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-8/IWZBE07E.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-7/IWZBE07D.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-6/IWZBE0WC.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-5/IWZBE0WB.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-4/IWZBDFE6.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-3/IWZBDFEZ.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-2/IWZBDFCO.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tieu-Thap-Nhat-Lang-2016-Tap-1/IWZBDFCW.html]
Tân Tiêu Thập Nhất Lang - New The Eleventh Son (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X