Phim Thần Thám Nội Trợ - A Detective Housewife (2016) | Vietsub Full HD

Thần Thám Nội Trợ - A Detective Housewife (2016)]

Thần Thám Nội Trợ - A Detective Housewife (2016)

Thần Thám Nội Trợ - A Detective Housewife (2016)]

  • Thần Thám Nội Trợ - A Detective Housewife (2016) NghienPhim.Net Thần Thám Nội Trợ - A Detective Housewife (2016)
  • [stt/Hoàn tất (43/43)]
[stt/Hoàn tất (43/43)]
Thần Thám Nội Trợ - A Detective Housewife (2016) Phim Thần Thám Nội Trợ được lấy bối cảnh vào thời dân quốc Thượng Hải xoay quanh câu chuyện nói về Cẩu Cát Tường vị vu khống tội giết chết chồng mình, muốn minh oan cho bản thân và tìm ra nguyên nhân cái chết cho chồng mình cô đã gia nhập vào phòng tuần bổ để tiên điều tra, ở đây cô đã gặp được 1 thiếu gia giàu có hóng hách là Mao Nhọ Nghị là 1 trinh thám, II người họ như là 1 cặp oan gia thường chọc tức nhau trong quá trình điều tra.
Vietsub [Tập 43 - END|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-43-END/IWZBDCB8.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-42/IWZBDCZZ.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-41/IWZBDC0A.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-40/IWZBDCZU.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-39/IWZBDAC0.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-38/IWZBDABF.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-37/IWZBDA6F.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-36/IWZBDA6E.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-35/IWZBDAOW.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-34/IWZBDAOI.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-33/IWZBD9AF.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-32/IWZBD9AE.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-31/IWZBD9ZB.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-30/IWZBD9ZA.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-29/IWZBD9Z9.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-28/IWZBD9Z8.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-27/IWZBD986.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-26/IWZBD87A.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-25/IWZBD879.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-24/IWZBD878.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-23/IWZBD877.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-22/IWZBD770.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-21/IWZBD7IW.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-20/IWZBD676.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-19/IWZBD67Z.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-18/IWZBD66Z.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-17/IWZBD66U.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-16/IWZBD66O.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-15/IWZBD66W.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-14/IWZBD6Z0.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-13/IWZBD66F.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-12/IWZBD66I.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-11/IWZBD660.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-10/IWZBD6UF.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-9/IWZBD6ZA.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-8/IWZBD6UE.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-7/IWZBDZF8.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-6/IWZBDZF7.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-5/IWZBDZF0.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-4/IWZBDZFI.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-3/IWZBDZEE.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-2/IWZBDZFU.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-1/IWZBDZFO.html]
Thuyết Minh [Tập 43 - END|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-43-END/IWZBED0C.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-42/IWZBED0B.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-41/IWZBED0A.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-40/IWZBED09.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-39/IWZBED08.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-38/IWZBED07.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-37/IWZBED06.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-36/IWZBED0Z.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-35/IWZBED0U.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-34/IWZBED0W.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-33/IWZBED0I.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-32/IWZBED00.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-31/IWZBECFF.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-30/IWZBECFE.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-29/IWZBECFD.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-28/IWZBECFC.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-27/IWZBECFB.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-26/IWZBDCBI.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-25/IWZBDCAA.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-24/IWZBDCA9.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-23/IWZBDCA8.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-22/IWZBD98Z.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-21/IWZBD980.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-20/IWZBEF90.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-19/IWZBD97F.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-18/IWZBD7WB.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-17/IWZBD7WA.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-16/IWZBD7OC.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-15/IWZBD6DO.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-14/IWZBD6DW.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-13/IWZBD6D0.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-12/IWZBD68E.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-11/IWZBD68D.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-10/IWZBD68C.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-9/IWZBD600.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-8/IWZBDZFF.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-7/IWZBDU6D.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-6/IWZBDU68.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-5/IWZBDU67.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-4/IWZBDU66.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-3/IWZBDOD8.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-2/IWZBDOD7.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Than-Tham-Noi-Tro-Tap-1/IWZBDOD6.html]
Thần Thám Nội Trợ - A Detective Housewife (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X