Phim Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ - Precious Youth | Vietsub Full HD

Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ - Precious Youth]

Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ - Precious Youth

Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ - Precious Youth]

  • Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ - Precious Youth NghienPhim.Net Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ - Precious Youth
  • [stt/Tập 38/38]
[stt/Tập 38/38]
Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ - Precious Youth Phim Thanh xuân Năm ấy chúng ta từng gặp gỡ xoay quanh Thiếu niên nổi loạn Tiếu Tiểu Quân (Trịnh Khải) đối với cô nàng hoa khôi trường học Lưu Đình (Lưu Thi Thi) chính là “nhất kiến chung tình” (Gặp 1 lần, yêu Một đời). Thế nhưng do những phức tạp tình cảm đời trước mà đành chia tay.

Sau tốt nghiệp, mỗi người Một hướng phát triển, khoảng cách giữa 2 người càng lúc càng xa. Lưu Đình kết hôn, nhưng sau đó đã chia tay khi phát hiện chồng vì tiền tài mà không từ thủ đoạn nào. Tiếu Tiểu Quân lúc này đã biến thành doanh nhân trẻ thành đạt, II người Một lần nữa gặp lại nhau. Hai người tưởng như II đường thẳng song song, vì sự kiên trì của Tiếu Tiểu Quân mà tiến lại gần nhau.
Chọn tập [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-35-END/IWZCWWZD.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-34/IWZCWWZC.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-33/IWZCWWZB.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-32/IWZCIE0C.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-31/IWZCIE0B.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-30/IWZCIA8O.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-29/IWZCIA8W.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-28/IWZCIA8I.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-27/IWZCIA80.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-26/IWZCIA7F.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-25/IWZCIZBF.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-24/IWZCIZBE.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-23/IWZCIZBD.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-22/IWZCIZBB.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-21/IWZCIZB7.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-20/IWZCIZBZ.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-19/IWZCIWDB.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-18/IWZCIWDA.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-17/IWZCIWD8.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-16/IWZCIWD7.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-15/IWZCIWDU.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-14/IWZCI0WF.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-13/IWZC0FBW.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-12/IWZC0F9O.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-11/IWZC0F9I.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-10/IWZC0E8I.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-9/IWZC0E80.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-8/IWZC0D8E.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-7/IWZC0D8B.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-6/IWZC0CZ9.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-5/IWZC0CW9.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-4/IWZC0B8W.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-3/IWZC0B08.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-2/IWZC0B07.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thanh-Xuan-Nam-Ay-Chung-Ta-Tung-Gap-Go-Tap-1/IWZC0B0Z.html]
Thanh xuân năm ấy chúng ta từng gặp gỡ - Precious Youth

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X