Phim Thập Tông Tội - Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016) | Vietsub Full HD

Thập Tông Tội - Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016)]

Thập Tông Tội - Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016)

Thập Tông Tội - Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016)]

  • Thập Tông Tội - Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016) NghienPhim.Net Thập Tông Tội - Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016)
  • [stt/Hoàn tất (21/21)]
[stt/Hoàn tất (21/21)]
Thập Tông Tội - Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016) Phim Thập Tông Tội - Mười Tội Ác là bộ tiểu thuyết trinh thám của tác giả Tri Thù điều tra về 10 vụ án kinh thiên động địa được dựa trên nguyên mẫu 10 vụ án có thật từng gây chấn động toàn Trung Hoa. Nhân vật trong những vụ án đó là những tội phạm giết người, những kẻ biến thái chuyên hủy hoại dung nhan người khác, những hung thủ băm xác người, những con yêu râu xanh...

'Mười Tội Ác' của Tri Thù, bạn sẽ phát hiện con người có thể ác đến mức ko cần màng đến đạo đức.

Vì tiền có thể giết người, 1 ông chú ngoại tứ tuần có thể làm chuyện đồi bại với những cô bé vị thành niên, giết người rồi hãm hiếp tử thi, giết người băm xác, ăn thịt người, lột da người, những kẻ hoang dâm vô độ... đủ mọi hình thái tội phạm được dần dần phơi bày.
Vietsub [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-21/IWZCOOD0.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-20/IWZCOOCF.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-19/IWZCOWZC.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-18/IWZCOWZB.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-17/IWZCOWU8.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-16/IWZCOWU7.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-15/IWZCWFDZ.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-14/IWZCWFDU.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-13/IWZCWFDI.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-12/IWZCWFIB.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-11/IWZCWFI9.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-10/IWZCWEFE.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-9/IWZCWEFZ.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-8/IWZCWCEU.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-7/IWZCWCE0.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-6/IWZCWCDC.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-5/IWZCWCCI.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-4/IWZCWBO8.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-3/IWZCWBO7.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-2/IWZCWBOU.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-1/IWZCWBOO.html]
Thuyết Minh [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-21/IWZCO79A.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-20/IWZCO799.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-19/IWZCO798.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-18/IWZCO797.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-17/IWZCO796.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-16/IWZCO79Z.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-15/IWZCO79U.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-14/IWZCO79O.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-13/IWZCO790.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-12/IWZCO78D.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-11/IWZCO78C.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-10/IWZCO789.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-9/IWZCO787.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-8/IWZCO786.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-7/IWZCO78Z.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-6/IWZCO6DI.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-5/IWZCO6D0.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-4/IWZCOZUE.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-3/IWZCOZUD.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-2/IWZCOZUC.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thap-Tong-Toi-Muoi-Toi-Ac-Tap-1/IWZCOZUB.html]
Thập Tông Tội - Mười Tội Ác - The Ten Deadly Sins (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X