Phim Thích khách liệt truyện - Men With Sword (2016) | Vietsub Full HD

Thích khách liệt truyện - Men With Sword (2016)]

Thích khách liệt truyện - Men With Sword (2016)

Thích khách liệt truyện - Men With Sword (2016)]

  • Thích khách liệt truyện - Men With Sword (2016) NghienPhim.Net Thích khách liệt truyện - Men With Sword (2016)
  • [stt/Hoàn tất (30/30)]
[stt/Hoàn tất (30/30)]
Thích khách liệt truyện - Men With Sword Phim Thích Khách Liệt Truyện xoay quanh 4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá những vị vua của họ: Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần, Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ. Thích Khách Liệt Truyện có sự tham gia của những thành viên nhóm SpeXial Lữ Vân Phong, Liên Thần Tường (nhóm SpeXial), Triệu Chí Vĩ (nhóm SpeXial), Mã Chấn Hoàn (nhóm SpeXial), Dịch Bách Thần (nhóm SpeXial), Bành Dục Sướng, Hùng Tử Kì (nhóm SpeXial), Chu Tiển, Tra Kiệt...
Server 1 [Tập 30 - END|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-30-END/IWZCU8OE.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-29/IWZCU8OD.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-28/IWZCUIW6.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-27/IWZCODDB.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-26/IWZCODDA.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-25/IWZCODD9.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-24/IWZCOCE7.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-23/IWZCOCIZ.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-22/IWZCOCIU.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-21/IWZCOCIO.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-20/IWZCOCIW.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-19/IWZCOCII.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-18/IWZCOCI0.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-17/IWZCOC0F.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-16/IWZCOC0E.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-15/IWZCOC0D.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-14/IWZCOC0C.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-13/IWZCOC0B.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-12/IWZCOC0A.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-11/IWZCOC09.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-10/IWZCOC0W.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-9/IWZCOC0I.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-8/IWZCOC00.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-7/IWZCOBFF.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-6/IWZCOBFD.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-5/IWZCOBFE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-4/IWZCOBFC.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-3/IWZCOBFB.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-2/IWZCOBFA.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thich-Khach-Liet-Truyen-Tap-1/IWZCOBF9.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-1-3332_e36303.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-2-3332_e36304.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-3-3332_e36305.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-4-3332_e36306.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-5-3332_e36307.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-6-3332_e36308.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-7-3332_e36309.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-8-3332_e36310.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-9-3332_e36311.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-10-3332_e36312.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-11-3332_e36313.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-12-3332_e36314.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-13-3332_e36315.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-14-3332_e36316.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-15-3332_e36317.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-16-3332_e36318.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-17-3332_e36319.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-18-3332_e36320.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-19-3332_e36321.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-20-3332_e36322.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-21-3332_e36323.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-22-3332_e36324.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-23-3332_e36325.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-24-3332_e36326.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-25-3332_e36327.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-26-3332_e36328.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-27-3332_e36329.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-28-3332_e36330.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-29-3332_e37241.html] [Tập 30 - Hết Phần 1|http://bilutv.com/xem-phim/thich-khach-liet-truyen-men-with-swords-2016-tap-30-3332_e37242.html]
Thích khách liệt truyện - Men With Sword (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X