Phim Trưởng Thành - Grow Up (2016) | Vietsub Full HD

Trưởng Thành - Grow Up (2016)]

Trưởng Thành - Grow Up (2016)

Trưởng Thành - Grow Up (2016)]

  • Trưởng Thành - Grow Up (2016) NghienPhim.Net Trưởng Thành - Grow Up (2016)
  • [stt/Hoàn tất (38/38)]
[stt/Hoàn tất (38/38)]
Trưởng Thành - Grow Up (2016) Phim Trưởng Thành xoay quanh nhân vật Nhân Hoa là bệnh viện lớn nhất Giang Thành. Diệp Xuân Manh nhờ điểm số cao mà được vào đây để thực tập và gặp phải những thử thách và huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt của bác sĩ Châu Minh cay nghiệt.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!!!
Server 1 [Tập 38 - END|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-38-END/IWZCU870.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-37/IWZCU6UE.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-36/IWZCU6I0.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-35/IWZCUZCZ.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-34/IWZCUZDI.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-33/IWZCUZCU.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-32/IWZCUZ9A.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-31/IWZCUZ99.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-30/IWZCUZ98.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-29/IWZCUUWZ.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-28/IWZCUOF9.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-27/IWZCUOF8.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-26/IWZCUOCW.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-25/IWZCUOCI.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-24/IWZCUO76.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-23/IWZCUWAI.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-22/IWZCUW9C.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-21/IWZCUW9B.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-20/IWZCUW9A.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-19/IWZCUW99.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-18/IWZCUW98.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-17/IWZCUW97.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-16/IWZCUW96.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-15/IWZCUW9Z.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-14/IWZCUW8D.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-13/IWZCUW8C.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-12/IWZCUW8B.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-11/IWZCUW8A.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-10/IWZCUW87.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-9/IWZCUW86.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-8/IWZCUW8Z.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-7/IWZCUW8U.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-6/IWZCUW8O.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-5/IWZCUW8W.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-4/IWZCUW8I.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-3/IWZCUW80.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-2/IWZCUW7F.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Truong-Thanh-Tap-1/IWZCUW7E.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-1-3246_e35386.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-2-3246_e35506.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-3-3246_e35505.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-4-3246_e35414.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-5-3246_e35445.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-6-3246_e35444.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-7-3246_e35520.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-8-3246_e35522.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-9-3246_e35525.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-10-3246_e32831.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-11-3246_e34248.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-12-3246_e34386.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-13-3246_e35614.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-14-3246_e35615.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-15-3246_e35724.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-16-3246_e35764.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-17-3246_e35808.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-18-3246_e35796.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-19-3246_e35885.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-20-3246_e35909.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-21-3246_e35934.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-22-3246_e35981.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-23-3246_e36016.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-24-3246_e36055.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-25-3246_e36100.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-26-3246_e36167.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-27-3246_e36216.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-28-3246_e36341.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-29-3246_e36359.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-30-3246_e36409.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-31-3246_e36464.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-32-3246_e36514.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-33-3246_e36557.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-34-3246_e36589.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-35-3246_e36567.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-36-3246_e36299.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-37-3246_e36697.html] [Tập 38 - End|http://bilutv.com/xem-phim/truong-thanh-grow-up-2015-tap-38-3246_e36876.html]
Trưởng Thành - Grow Up (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X