Phim Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ - Legend of the Qing Qiu Fox | Vietsub Full HD

Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ - Legend of the Qing Qiu Fox]

Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ - Legend of the Qing Qiu Fox

Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ - Legend of the Qing Qiu Fox]

  • Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ - Legend of the Qing Qiu Fox NghienPhim.Net Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ - Legend of the Qing Qiu Fox
  • [stt/Hoàn tất (32/32)]
[stt/Hoàn tất (32/32)]
Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ - Legend of the Qing Qiu Fox Phim Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ được chuyển thể từ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Phim gồm 6 câu chuyện nhỏ: Phong Tam Nương, A Tú, Anh Trữ, Hồ Tứ Tướng Công, Trường Đình, Hằng Nương.

- Phong Tam Nương: Linh hồ Phong Tam Nương là người trượng nghĩa, vì bênh vực kẻ yếu mà vô tình tiến vào Mạnh gia, lại phát hiện Mạnh gia vốn là do người khác hãm hại. Vì thế giúp Mạnh gia thoát hiểm, chính mình tìm được tình yêu đích thực
- A Tú: Hồ nữ Hoa Nguyệt giả mạo nhân gian nữ tử A Tú, cùng Lưu Tử Cố dây dưa tình cảm. Nàng tham luyến tư vị của ái tình chốn nhân gian, hiểu được thế nào là chân ái, cuối cùng hi sinh chính mình giúp A Tú thực sự và Lưu Tử Cố đến được với nhau
- Anh Trữ: Hồ nữ Anh Trữ tính tình vui vẻ, hoạt bát vô tình biết được mẫu thân của mình bị Vương gia hại chết. Đến khi Vương gia gặp nạn, Anh Trữ lấy ân báo oán, được người đời ca ngợi
- Hồ Tứ Tướng Công: Hồ Tứ vốn là Một nam hồ pháp lực cao cường, ham mê mỹ tửu nhân gian, cùng Trương Sinh- Một công tử nhà giàu kết làm bạn thân. Chàng vì giúp đỡ Trương Sinh mà bỏ qua Một đoạn tình duyên tốt đẹp, sau đó tiêu sái dời đi
- Trường Đình: pháp sư trừ yêu Thạch Thái có ơn giúp Hồ tộc trừ yêu. Hồ tộc lão phụ đồng ý gả trưởng nữ Trường Đình cho chàng, nhưng sau đó lại đổi ý. Hồ tộc Một lần nữa rơi vào nguy khốn, Thạch Thái không quản hiềm khích trước đó, ra tay cứu Hồ tộc Một lần nữa. Cuối cùng chàng cùng Trường Đình cũng kết mối lương duyên
- Hằng Nương: Hồ tiên xinh đẹp Hằng Nương giúp hàng xóm Chu thị đoạt lại tâm ý của trượng phu.
Vietsub [Tập 32 - END|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-32-END/IWZBEFZI.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-31/IWZBEFZ0.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-30/IWZBEFIA.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-29/IWZBEF09.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-28/IWZBEE6E.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-27/IWZBEE6D.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-26/IWZBEB9E.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-25/IWZBEB9F.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-24/IWZBEBOU.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-23/IWZBEBOI.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-22/IWZBEABB.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-21/IWZBEA8O.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-20/IWZBE7CI.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-19/IWZBE7C0.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-18/IWZBE7UO.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-17/IWZBE7UW.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-16/IWZBE6DZ.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-15/IWZBE6DI.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-14/IWZBEZ0O.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-13/IWZBEZ00.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-12/IWZBEUW8.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-11/IWZBEU0U.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-10/IWZBEWIW.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-9/IWZBEIEI.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-8/IWZBEI8C.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-7/IWZBEIZ6.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-6/IWZBEI0C.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-5/IWZBE0DF.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-4/IWZBDFCZ.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-3/IWZBDFCU.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-2/IWZBDFAZ.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-1/IWZBDFAU.html]
Thuyết Minh [Tập 32 - END|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-32-END/IWZBFI88.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-31/IWZBF98A.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-30/IWZBFI86.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-29/IWZBFIUC.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-28/IWZBFIU9.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-27/IWZBFIU7.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-26/IWZBEDUW.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-25/IWZBEDUI.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-24/IWZBEDU0.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-23/IWZBED0F.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-22/IWZBEC8Z.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-21/IWZBEC8U.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-20/IWZBEB9I.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-19/IWZBEB90.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-18/IWZBE8CF.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-17/IWZBE8CE.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-16/IWZBE76W.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-15/IWZBE76I.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-14/IWZBE6EU.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-13/IWZBE6EO.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-12/IWZBE6EW.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-11/IWZBE6EI.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-10/IWZBEU6W.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-9/IWZBEU6I.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-8/IWZBEU60.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-7/IWZBEU7O.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-6/IWZBEUZF.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-5/IWZBEUZD.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-4/IWZBEUZE.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-3/IWZBEUZC.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-2/IWZBEUZB.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Truyen-Thuyet-Thanh-Khau-Ho-Tap-1/IWZBEUZA.html]
Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ - Legend of the Qing Qiu Fox

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X