Phim Vâng Thượng Tiên Sinh - Yes Mr Fashion (2016) | Vietsub Full HD

Vâng Thượng Tiên Sinh - Yes Mr Fashion (2016)]

Vâng Thượng Tiên Sinh - Yes Mr Fashion (2016)

Vâng Thượng Tiên Sinh - Yes Mr Fashion (2016)]

  • Vâng Thượng Tiên Sinh - Yes Mr Fashion (2016) NghienPhim.Net Vâng Thượng Tiên Sinh - Yes Mr Fashion (2016)
  • [stt/Hoàn tất (28/28)]
[stt/Hoàn tất (28/28)]
Vâng Thượng Tiên Sinh - Yes Mr Fashion (2016) Phim Vâng Thượng Tiên Sinh là chuyện kể bắt đầu từ người thừa kế tập đoàn Phong Thượng, Thượng Bạch Nhiên đã thâm nhập vào tòa soạn tạp chí Thời Thượng để tìm ra sự thật về cái chết của mẹ mình.

Sau khi ngẫu nhiên gặp được cô nàng trong sáng lạc quan, Lộc Tiểu Quy ở nơi làm việc mới, do những hiểu lầm 2 người vô tình biến thành đối thủ ở nơi làm việc và bạn cùng nhà của nhau.Trong lúc “chiến đấu” với nhau, 2 người dần dần nảy sinh tình cảm tốt, cuối cùng hoàn thành kế hoạch “ phục thù” và dành được tình yêu.
Chọn tập [Tập 28 - END|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-28-END/IWZCW7AU.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-27/IWZCW7AI.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-26/IWZCW7A0.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-25/IWZCW789.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-24/IWZCW76F.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-23/IWZCW7ZD.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-22/IWZCW6U0.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-21/IWZCW6O8.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-20/IWZCW6IB.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-19/IWZCW609.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-18/IWZCW60O.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-17/IWZCW60U.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-16/IWZCWUBI.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-15/IWZCWUB0.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-14/IWZCWU8B.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-13/IWZCWU89.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-12/IWZCWWC7.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-11/IWZCWWCO.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-10/IWZCWW8A.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-9/IWZCWW68.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-8/IWZCIFII.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-7/IWZCIFI0.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-6/IWZCIEDI.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-5/IWZCIE7E.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-4/IWZCIB8Z.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-3/IWZCIBZ9.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-2/IWZCIBWD.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Vang-Thuong-Tien-Sinh-Tap-1/IWZCIBWC.html]
Vâng Thượng Tiên Sinh - Yes Mr Fashion (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X