Phim Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016) | Vietsub Full HD

Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)]

Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)

Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)]

  • Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016) NghienPhim.Net Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)
  • [stt/Hoàn tất (49/49)]
[stt/Hoàn tất (49/49)]
Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long Phim Võ Thần Triệu Tử Long lấy cảm hứng về nhân vật Triệu Vân hay còn gọi là Triệu Tử Long trong lịch sử và hình mẫu trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung. Nội dung bộ phim được hư cấu xoay quanh nhân vật Triệu Tử Long và mối tình với Hạ Hầu Khinh Y, Một nhân vật được sáng tạo, ko sở hữu thực trong lịch sử.

Cuối thời Đông Hán, những hoàng đế cuối cùng quá sủng ái hoạn quan mà gạt bỏ bề tôi trung trực. Triều đình ngày càng thối nát, kinh tế suy sụp, an ninh bất ổn. Hạn hán Năm 184 càng khiến nhân dân lầm than, khổ cực. Trương Giác lãnh đạo nhân dân nổi dậy chống triều đình trong suốt gần 20 năm. Trong triều, thế lực của Đổng Trác ngày Một bành trướng và thao túng cả triều đình.

Triệu Tử Long giỏi võ nghệ và sở hữu tài thao lược, cùng quân tình nguyện gia nhập quân của Công Tôn Toản chinh chiến dẹp quân Khăn Vàng của Trương Giác. Sau, dưới trướng Công Tôn Toản, Triệu Tử Long kết giao với Lưu Bị và ngày càng trở nên thân thiết. Giữa lúc Công Tôn Toản và Viên Thiệu giao tranh ác liệt, anh cả của Triệu Tử Long qua đời, Triệu Tử Long cáo từ Công Tôn Toản về quê để tang anh. Về sau, Triệu Tử Long tìm Lưu Bị ở Nghiệp Thành và theo phò tá từ đó.

Hạ Hầu Khinh Y, Một tiểu thư thuộc dòng họ Hạ Hầu, sở hữu quan hệ họ hàng với Tào Tháo. Khinh Y vừa xinh đẹp lại trong sáng; sau khi gặp Triệu Tử Long, nàng bị rơi vào lưới tình. Trớ trêu thay, sau đó nàng phát hiện Triệu Tử Long chính là kẻ đã sát hại phụ thân mình trong Một cuộc hỗn chiến.
Chọn tập [Tập 49 - END|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-49-END/IWZC0U07.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-48/IWZC0OA8.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-47/IWZC0OO0.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-46/IWZC0OWE.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-45/IWZC0WBF.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-44/IWZC0WBE.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-43/IWZC0WOC.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-42/IWZC0WWD.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-41/IWZC0IEF.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-40/IWZC0IEA.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-39/IWZC0I98.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-38/IWZC0I8A.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-37/IWZC0IO9.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-36/IWZC009D.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-35/IWZC009C.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-34/IWZC00OD.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-33/IWZC0008.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-32/IWZBFFCD.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-31/IWZBFFCC.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-30/IWZBFFZ7.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-29/IWZBFFWF.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-28/IWZBFECC.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-27/IWZBFEBI.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-26/IWZBFE9Z.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-25/IWZBFE9U.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-24/IWZBFDFW.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-23/IWZBFD6O.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-22/IWZBFCFA.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-21/IWZBFCEF.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-20/IWZBFC7F.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-19/IWZBFC76.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-18/IWZBFCIU.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-17/IWZBFBF9.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-16/IWZBFB80.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-15/IWZBFBZO.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-14/IWZBFAF6.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-13/IWZBFAED.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-12/IWZBFA8C.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-11/IWZBFA8E.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-10/IWZBF9DD.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-9/IWZBF9BB.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-8/IWZBF97E.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-7/IWZBF97D.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-6/IWZBF8B9.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-5/IWZBF8B7.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-4/IWZBF7FI.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-3/IWZBF7EF.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-2/IWZBF79E.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Vo-Than-Trieu-Tu-Long-Tap-1/IWZBF79Z.html]
Võ Thần Triệu Tử Long - Chinese Hero Zhao Zi Long (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X