Phim Yêu Chàng Đa Nhân Cách - Fool In Love With You (2016) | Vietsub Full HD

Yêu Chàng Đa Nhân Cách - Fool In Love With You (2016)]

Yêu Chàng Đa Nhân Cách - Fool In Love With You (2016)

Yêu Chàng Đa Nhân Cách - Fool In Love With You (2016)]

  • Yêu Chàng Đa Nhân Cách - Fool In Love With You (2016) NghienPhim.Net Yêu Chàng Đa Nhân Cách - Fool In Love With You (2016)
  • [stt/Hoàn tất (35/35)]
[stt/Hoàn tất (35/35)]
Yêu Chàng Đa Nhân Cách - Fool In Love With You 2016 Phim Yêu Chàng Đa Nhân Cách 2016 kể về Một cô gái văn phòng Hách Thông Minh là nhà thiết kế đá quý của công ty Makelumer. Cô gặp trở ngại trong quá trình thăng tiến vì nam chính đa nhân cách.

Trong tình yêu, Hách Thông Minh lại bị “nữ thứ mạnh nhất lịch sử” đụng độ tranh giành. Nữ diễn viên trong phim Yêu Chàng Đa Nhân Cách cũng tham gia bộ phim tuổi học trò đình đám 15 Năm Chờ Đợi Chim Di Trú đóng cùng Tôn Di.
Chọn tập [Tập 35 - END|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-35-END/IWZC0UFC.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-34/IWZC0WBC.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-33/IWZC0ICB.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-32/IWZC0ICA.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-31/IWZC0IC9.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-30/IWZC0IC8.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-29/IWZC0ID8.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-28/IWZC0IC6.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-27/IWZC0007.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-26/IWZC000Z.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-25/IWZBFEDU.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-24/IWZBFD0F.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-23/IWZBFD0E.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-22/IWZBFB6F.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-21/IWZBFB6E.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-20/IWZBFB6D.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-19/IWZBFB6C.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-18/IWZBFB6B.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-17/IWZBF9CO.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-16/IWZBF9CW.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-15/IWZBF9C0.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-14/IWZBF9BF.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-13/IWZBF9BA.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-12/IWZBF9AC.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-11/IWZBF9A9.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-10/IWZBFZ90.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-9/IWZBFZ8F.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-8/IWZBFZ8E.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-7/IWZBFZ8D.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-6/IWZBFZ8C.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-5/IWZBFZ8A.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-4/IWZBFZ89.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-3/IWZBFZ88.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-2/IWZBFZ87.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Chang-Da-Nhan-Cach-Tap-1/IWZBFZ86.html]
Yêu Chàng Đa Nhân Cách - Fool In Love With You (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X