Phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Just One Slight Smile is Very Alluring (2016) | Vietsub Full HD

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)]

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)]

  • Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Just One Slight Smile is Very Alluring (2016) NghienPhim.Net Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)
  • [stt/Hoàn tất (30/30)]
[stt/Hoàn tất (30/30)]
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Just One Slight Smile is Very Alluring Phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (tên tiếng Anh: Just One Slight Smile is Very Alluring) là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn và do Lâm Ngọc Phân làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên Dương Dương, Trịnh Sảng, Mao Hiểu Đồng,... Phim được chính thức khởi quay ngày 25 tháng 8 năm 2015 và đóng máy vào tháng 11 cùng năm. Nội dung phim kể về mối tình lãng mạn từ trong game đến đời thực của Tiêu Nại và cô nàng Bối Vy Vy. Phim với độ dài 30 tập dự kiến trình chiếu vào khoảng cuối tháng 8/2016.
Server 1 (Vietsub) [Tập 30 - END|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-30-END/IWZCOUWZ.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-29/IWZCOUWU.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-28/IWZCOOFE.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-27/IWZCOOFB.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-26/IWZCOO9C.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-25/IWZCOO7F.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-24/IWZCOO7B.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-23/IWZCOO7I.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-22/IWZCOO6E.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-21/IWZCOOZ7.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-20/IWZCOOZZ.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-19/IWZCOOWF.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-18/IWZCOOWU.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-17/IWZCOWEC.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-16/IWZCOWE9.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-15/IWZCOWB9.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-14/IWZCOWB7.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-13/IWZCOW7F.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-12/IWZCOW7I.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-11/IWZCOW6D.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-10/IWZCOWUD.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-9/IWZCOWUA.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-8/IWZCOWWF.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-7/IWZCOWWB.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-6/IWZCOIC0.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-5/IWZCOIBE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-4/IWZCOIIE.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-3/IWZCOIIB.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-2/IWZCO0ZB.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-1/IWZCO0ZA.html]
Server 1 (Thuyết Minh) [Tập 30 - End|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-30-End/IWZCU9WO.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-29/IWZCU9WW.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-28/IWZCU9WI.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-27/IWZCU9W0.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-26/IWZCU9IF.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-25/IWZCU9IE.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-24/IWZCU9ID.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-23/IWZCU9I9.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-22/IWZCU9I8.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-21/IWZCU9I7.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-20/IWZCU9I6.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-19/IWZCU8EB.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-18/IWZCU8EA.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-17/IWZCU8E9.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-16/IWZCU8E8.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-15/IWZCO68C.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-14/IWZCO688.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-13/IWZCO68O.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-12/IWZCO67D.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-11/IWZCO67Z.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-10/IWZCO67U.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-9/IWZCO669.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-8/IWZCO66U.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-7/IWZCO66I.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-6/IWZCO6ZF.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-5/IWZCO6ZE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-4/IWZCO6ZB.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-3/IWZCO6ZA.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-2/IWZCO6Z9.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Yeu-Em-Tu-Cai-Nhin-Dau-Tien-Tap-1/IWZCO6UF.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-1-391_e5314.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-2-391_e25461.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-3-391_e27403.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-4-391_e27405.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-5-391_e29111.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-6-391_e29112.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-7-391_e29511.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-8-391_e30290.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-9-391_e31140.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-10-391_e31190.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-11-391_e31600.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-12-391_e31601.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-13-391_e31604.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-14-391_e31796.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-15-391_e31797.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-16-391_e31845.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-17-391_e31846.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-18-391_e31870.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-19-391_e31871.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-20-391_e31962.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-21-391_e32077.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-22-391_e32315.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-23-391_e32316.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-24-391_e32367.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-25-391_e32368.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-26-391_e32414.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-27-391_e32415.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-28-391_e32520.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-29-391_e32521.html] [Tập 30 - End|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-30-391_e32590.html] [Tập OST - Muốn Gặp Gỡ Một Người|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-ost-391_e32828.html] [Tập OST - Giấy Ghi Nhớ Tâm Nguyện |http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-ost-391_e32842.html] [Tập OST - Giây Phút Nữa - Trương Bích Thần|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-ost-391_e32900.html] [Tập OST - Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-ost-391_e32901.html] [Tập OST - Nụ Cười Khuynh Thành|http://bilutv.com/xem-phim/yeu-em-tu-cai-nhin-dau-tien-just-one-smile-is-very-alluring-2016-tap-ost-391_e33095.html]
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Just One Slight Smile is Very Alluring (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X