Phim Chiến Hạm Vũ trụ Yamato 2199 - Space Battleship Yamato 2199 | Vietsub Full HD

Chiến Hạm Vũ trụ Yamato 2199 - Space Battleship Yamato 2199]

Chiến Hạm Vũ trụ Yamato 2199 - Space Battleship Yamato 2199

Chiến Hạm Vũ trụ Yamato 2199 - Space Battleship Yamato 2199]

  • Chiến Hạm Vũ trụ Yamato 2199 - Space Battleship Yamato 2199 NghienPhim.Net Chiến Hạm Vũ trụ Yamato 2199 - Space Battleship Yamato 2199
  • [stt/Hoàn tất (26/26)]
[stt/Hoàn tất (26/26)]
Chiến Hạm Vũ trụ Yamato 2199 - Space Battleship Yamato 2199 Năm 2199, Trái Đất bị đế chế Gamilas từ ngoài vũ trụ xâm lược và phá hoạt. Nhân loại còn lại 1 5 trước khi bị tuyệt diệt.
Câu chuyện kể về cuộc hành trình vượt 168,000 5 ánh sáng đến hành tinh Iskanda của tàu Yamato.Năm 2199, Trái Đất bị đế chế Gamilas từ ngoài vũ trụ xâm lược và phá hoạt. Nhân loại còn lại 1 5 trước khi bị tuyệt diệt. Câu chuyện kể về cuộc hành trình vượt 168,000 5 ánh sáng đến hành tinh Iskanda của tàu Yamato. Để tìm kiếm khoa học cứu Trái Đất và kết thúc cuộc chiến.
Chọn tập [Tập 26 - END|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-26-END/IWZB07CB.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-25/IWZAFD8I.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-24/IWZAFUBE.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-23/IWZAFUBC.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-22/IWZAE7I8.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-21/IWZAE7IW.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-20/IWZA9FE0.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-19/IWZA9FDC.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-18/IWZA90U7.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-17/IWZA90U6.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-16/IWZA8U0I.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-15/IWZA8U00.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-14/IWZA7EA0.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-13/IWZA7E9F.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-12/IWZA7Z8U.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-11/IWZA7Z7B.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-10/IWZA7OB9.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-9/IWZA7OWE.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-8/IWZA7WO8.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-7/IWZA7WO0.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-6/IWZA70ZB.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-5/IWZA70UE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-4/IWZA6DC6.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-3/IWZA6DCZ.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-2/IWZA6ABD.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Space-Battleship-Yamato-2199-Tap-1/IWZA6ABC.html]
Chiến Hạm Vũ trụ Yamato 2199 - Space Battleship Yamato 2199

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X