Phim Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện - Princess Agents (2017) | Vietsub Full HD

Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện - Princess Agents (2017)]

Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện - Princess Agents (2017)

Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện - Princess Agents (2017)]

  • Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện - Princess Agents (2017) NghienPhim.Net Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện - Princess Agents (2017)
  • [stt/Tập 67/67]
[stt/Tập 67/67]
Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện - Princess Agents Phim Đặc công Hoàng phi Sở Kiều truyện chuyển thể từ tiểu thuyết Hoàng Phi Sở đặc công số 11 của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi, kể về cuộc đời của cô nàng Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh).

Chuyện xảy ra vào thời Tây Ngụy, Sở Kiều từ 1 nữ nô bị coi thường, đã vươn lên thành nữ tướng mạnh mẽ, góp phần xóa bỏ chính sách nô lệ tàn bạo.

Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hình tượng ngọt ngào, đáng yêu quen thuộc để hóa thân thành "nữ cường nhân" của thời cổ đại. Đây cũng được đánh giá là vai diễn đột phá của Triệu Lệ Dĩnh.
Chọn tập [1|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-1-2989_e32510.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-2-2989_e32511.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-3-2989_e32512.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-4-2989_e58199.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-5-2989_e58208.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-6-2989_e58604.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-7-2989_e58605.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-8-2989_e58606.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-9-2989_e58927.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-10-2989_e58928.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-11-2989_e59108.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-12-2989_e59143.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-13-2989_e59144.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-14-2989_e59145.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-15-2989_e59146.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-16-2989_e59774.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-17-2989_e60086.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-18-2989_e60088.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-19-2989_e60089.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-20-2989_e60090.html] [21|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-21-2989_e60091.html] [22|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-22-2989_e60214.html] [23|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-23-2989_e60215.html] [24|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-24-2989_e60216.html] [25|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-25-2989_e60671.html] [26|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-26-2989_e60672.html] [27|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-27-2989_e60673.html] [28|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-28-2989_e60674.html] [29|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-29-2989_e60675.html] [30|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-30-2989_e60676.html] [31|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-31-2989_e60730.html] [32|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-32-2989_e60731.html] [33|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-33-2989_e60732.html] [34|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-34-2989_e60733.html] [35|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-35-2989_e62023.html] [36|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-36-2989_e62095.html] [37|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-37-2989_e62096.html] [38|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-38-2989_e62097.html] [39|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-39-2989_e62098.html] [40|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-40-2989_e63150.html] [41|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-41-2989_e63152.html] [42|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-42-2989_e63231.html] [43|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-43-2989_e63232.html] [44|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-44-2989_e63306.html] [45|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-45-2989_e63307.html] [46|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-46-2989_e63498.html] [47|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-47-2989_e63499.html] [48|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-48-2989_e64340.html] [49|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-49-2989_e64341.html] [50|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-50-2989_e64425.html] [51|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-51-2989_e64427.html] [52|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-52-2989_e64509.html] [53|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-53-2989_e64510.html] [54|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-54-2989_e64620.html] [55|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-55-2989_e64621.html] [56|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-56-2989_e64978.html] [57|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-57-2989_e64979.html] [58|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-58-2989_e65330.html] [59|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-59-2989_e65331.html] [60|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-60-2989_e65472.html] [61|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-61-2989_e65473.html] [62|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-62-2989_e65606.html] [63|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-63-2989_e65607.html] [64|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-64-2989_e65654.html] [65|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-65-2989_e65655.html] [66|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-66-2989_e65779.html] [67 - Hết phần 1|http://bilutv.com/xem-phim/dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-princess-agents-2017-tap-67-2989_e65873.html]
Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều truyện - Princess Agents (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X