Phim Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017) | Vietsub Full HD

Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017)]

Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017)

Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017)]

  • Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017) NghienPhim.Net Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017)
  • [stt/Hoàn tất (48/48)]
[stt/Hoàn tất (48/48)]
Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer Lập Hạ và cô bạn thân Trình Thất Thất cũng đỗ trường trung học Thiển Xuyên. Tại đây, Lập Hạ gặp gỡ Phó Tiểu Tư và Lục Chi Ngang, và cùng nhau trải qua những những tháng Năm cấp III tươi đẹp. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mặc dù mỗi người Một ngả, họ vẫn nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình.
Trải qua những biến cố trong cuộc sống khiến bản thân phải trưởng thành, họ dần dần thay đổi và nghi ngờ tình bạn lâu năm. Sau 10 Năm bương trải giữa dòng đời, họ nhận ra ngoài kỷ niệm, ko có gì bền vững.
Chọn tập [Tập 46 - END|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-46-END/IWZDEFIF.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-45/IWZDEFIB.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-44/IWZDEF00.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-43/IWZDEEFE.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-42/IWZDEEEU.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-41/IWZDEEEI.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-40/IWZDEECU.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-39/IWZDEECO.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-38/IWZDEE99.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-37/IWZDEE9Z.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-36/IWZDEE8O.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-35/IWZDEE8W.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-34/IWZDEE6F.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-33/IWZDEE6W.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-32/IWZDEEW0.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-31/IWZDEEIA.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-30/IWZDEDFC.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-29/IWZDEDFB.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-28/IWZDEDED.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-27/IWZDEDDD.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-26/IWZDEDD6.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-25/IWZDEDCW.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-24/IWZDED9W.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-23/IWZC6CIB.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-22/IWZC6CIW.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-21/IWZC6CI0.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-20/IWZC6BAD.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-19/IWZC6BAB.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-18/IWZC6B9F.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-17/IWZC6B9E.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-16/IWZC6B7I.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-15/IWZC6B6D.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-14/IWZC6BZD.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-13/IWZC6BZO.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-12/IWZC6BW0.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-11/IWZC6BIW.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-10/IWZC6AD9.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-9/IWZC6AC7.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-8/IWZC6AAD.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-7/IWZC6AA9.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-6/IWZC6A8O.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-5/IWZC6A8W.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-4/IWZC6A68.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-3/IWZC6AZI.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-2/IWZC6AWA.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Ha-Chi-Chua-Toi-Tap-1/IWZC6AW9.html]
Hạ Chí Chưa Tới - Rush To The Dead Summer (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X