Phim Phương Đại Trù - Hua Jian Ti Hu Fang Da Chu (2017) | Vietsub Full HD

Phương Đại Trù - Hua Jian Ti Hu Fang Da Chu (2017)]

Phương Đại Trù - Hua Jian Ti Hu Fang Da Chu (2017)

Phương Đại Trù - Hua Jian Ti Hu Fang Da Chu (2017)]

  • Phương Đại Trù - Hua Jian Ti Hu Fang Da Chu (2017) NghienPhim.Net Phương Đại Trù - Hua Jian Ti Hu Fang Da Chu (2017)
  • [stt/Tập 36 Vietsub]
[stt/Tập 36 Vietsub]
Phương Đại Trù - Hua Jian Ti Hu Fang Da Chu (2017) Phim Phương Đại Trù Phương Nhất Thược, 1 cô gái có tính cách lạc quan, biết võ công và đặc biệt là có 1 tay nghề nấu ăn tuyệt diệu, đã bị lừa gả tới Thẩm gia và đươc công công, bà bà (cha chồng, mẹ chồng) vô cùng yêu quý. Âc bá Thẩm thiếu gia, Thẩm Dũng bị ép buộc lấy Phương Nhất Thược, nhưng lại dần dần có tình cảm với cô tài nữ mạo danh không hiểu thi thư, nhưng lại có thể cùng mình đánh nhau, uống rượu, chơi bạc và luôn cho rằng mình là 1 người tốt này.

Hãy đón xem bộ phim để theo dõi câu chuyện dạy chồng của Phương Nhất Thược. Phương Nhất Thược đã làm gì để biến đá thành vàng, khiến lãng tử quay đầu và đạt được thành tựu...
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-1-125500.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-2-125501.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-3-125502.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-4-125507.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-5-125506.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-6-125511.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-7-125503.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-8-125967.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-9-125955.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-10-125979.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-11-126106.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-12-126544.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-13-126542.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-14-126545.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-15-126660.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-16-126780.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-17-126934.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-18-127203.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-19-127204.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-20-127354.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-21-127713.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-22-127714.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-23-127823.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-24-127874.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-25-128421.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-27-128936.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-28-128972.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-29-129589.html] [Tập 30 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-30-129767.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-31-129768.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-32-130026.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-33-130304.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-34-130385.html] [Tập 35 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-35-130586.html] [Tập 36 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-36-130881.html]
Thuyết Minh [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-1-131119.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-2-131150.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-3-131125.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-4-131147.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-5-131127.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-6-131128.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-7-131148.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-8-131129.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-9-131130.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-10-131131.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-11-131132.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-12-131133.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-13-131139.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-14-131134.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-15-131120.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-16-131135.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-17-131140.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-18-131136.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-19-131141.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-20-131142.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-21-131137.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-22-131138.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-23-131143.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-24-131121.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-25-131122.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-26-131144.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-27-131123.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-28-131145.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-29-131124.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-31-131146.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-32-131126.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-33-131176.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-34-131174.html] [Tập 35 |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-35-131177.html] [Tập 36 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/phuong-dai-tru-5551/tap-36-131178.html]
Phương Đại Trù - Hua Jian Ti Hu Fang Da Chu (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X