Phim Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017) | Vietsub Full HD

Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)]

Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)

Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)]

  • Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017) NghienPhim.Net Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)
  • [stt/Hoàn tất (24/24)]
[stt/Hoàn tất (24/24)]
Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love Phim Song Thế Sủng Phi cải biên từ tiểu thuyết "Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ" là một câu chuyện kể về thiên kim Khúc Đàn Nhi, một cô gái có nhiều tính cách, gặp vương gia Mặc Liên Thành trong một sự cố, II người trải qua gian nan, do nghi ngờ, từ tin tưởng, yêu nhau rồi đến cùng nhau lập 1 gia đình hạnh phúc. trong phim, Khúc Đàn Nhi là cô gái tính cách phân liệt ( Lương Khiết đóng ) luôn có tranh chấp với nam chính Bát vương gia Mặc Liên Thành tài sắc song toàn ( Hình chiêu Lâm đóng ) : có tương ái tương sát của đôi uyên gia , có sự bất đồng văn hoá, có kiểu tranh đấu " Tổng tài bá đạo bảo vệ nàng "...
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-1-5567_e63953.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-2-5567_e64275.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-3-5567_e64279.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-4-5567_e64280.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-5-5567_e64282.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-6-5567_e64283.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-7-5567_e64284.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-8-5567_e64285.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-9-5567_e64338.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-10-5567_e64339.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-11-5567_e64454.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-12-5567_e64456.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-13-5567_e64964.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-14-5567_e64965.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-15-5567_e65577.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-16-5567_e65578.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-17-5567_e65923.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-18-5567_e65926.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-19-5567_e65927.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-20-5567_e65928.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-21-5567_e65993.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-22-5567_e65994.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-23-5567_e66433.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/song-the-sung-phi-the-eternal-love-2017-tap-24-5567_e66438.html]
Sever 1 [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-20/IWZDFWDD.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-19/IWZDFWEI.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-18/IWZDFWE0.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-17/IWZDFWDC.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-16/IWZDFWIU.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-15/IWZDFWIO.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-14/IWZDFWI0.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-13/IWZDFW0E.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-12/IWZDF096.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-11/IWZDF09Z.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-10/IWZDF09U.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-9/IWZDF09O.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-8/IWZDF0W7.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-7/IWZDF0W6.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-6/IWZDF0WO.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-5/IWZDF0WW.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-4/IWZDF0WI.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-3/IWZDF0W0.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-2/IWZDF0WZ.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Song-The-Sung-Phi-Tap-1/IWZDF0WU.html]
Song Thế Sủng Phi - The Eternal Love (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X