Phim Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny (2017) | Vietsub Full HD

Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny (2017)]

Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny (2017)

Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny (2017)]

  • Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny (2017) NghienPhim.Net Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny (2017)
  • [stt/Hoàn tất (56/56)]
[stt/Hoàn tất (56/56)]
Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny Thái Thủy nguyên niên, Hữu Thần Thạch từ vũ trụ bay tới, phân tán trong nhân gian. Trong đó Thần Thạch rơi ở Đông thổ sở hữu đồ kỳ quái, con người xem đồ đằng này mà ngộ đạo, lập nên quốc giáo. Mấy nghìn Năm sau, cô nhi 14 tuổi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ, mang theo hôn ước đến kinh đô, từ đó mở ra I hành trình nghịch thiên quật cường. Đến kinh đô mới phát hiện mình chỉ là I quân cờ mỏng manh, cam nguyện biến thành quân cờ tử vong đầu tiên, ra khỏi bản cờ quyết đấu I trận sống còn với thiên hạ.
Vietsub [Tập 52 - END|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-52-END/IWZC68CD.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-51/IWZC68CA.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-50/IWZC68C0.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-49/IWZC68BU.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-48/IWZC689D.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-47/IWZC688O.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-46/IWZC687C.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-45/IWZC6877.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-44/IWZC6807.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-43/IWZC67ED.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-42/IWZC67DO.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-41/IWZC67B6.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-40/IWZC67EI.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-39/IWZC67A7.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-38/IWZC67A6.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-37/IWZC66EF.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-36/IWZC66D7.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-35/IWZC66BI.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-34/IWZC6697.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-33/IWZC669W.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-32/IWZC6678.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-31/IWZC66OD.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-30/IWZC6ZC7.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-29/IWZC6ZZE.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-28/IWZC6ZZC.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-27/IWZC6ZOD.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-26/IWZC6ZOA.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-25/IWZC6ZW0.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-24/IWZC6ZIF.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-23/IWZC6UZ0.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-22/IWZC6UU7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-21/IWZC6UI8.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-20/IWZC6UI7.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-19/IWZC6UI6.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-18/IWZC6OC9.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-17/IWZC6OC8.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-16/IWZC6O9E.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-15/IWZC6O9C.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-14/IWZC6O8F.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-13/IWZC6O8C.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-12/IWZC6O6C.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-11/IWZC6O6B.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-10/IWZC6OZ7.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-9/IWZC6OZ6.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-8/IWZC6OI8.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-7/IWZC6OIU.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-6/IWZC6WBA.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-5/IWZC6WB7.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-4/IWZC6W7O.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-3/IWZC6W6F.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-2/IWZC6WUE.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-1/IWZC6WUD.html]
Thuyết Minh [Tập 52 - End|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-52-End/IWZC69WE.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-51/IWZC69WD.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-50/IWZC6909.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-49/IWZC68DD.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-48/IWZC68DC.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-47/IWZC68DB.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-46/IWZC68DA.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-45/IWZC68D9.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-44/IWZC6867.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-43/IWZC67EC.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-42/IWZC67EB.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-41/IWZC67EU.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-40/IWZC67EO.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-39/IWZC67DI.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-38/IWZC67D0.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-37/IWZC67U7.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-36/IWZC670U.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-35/IWZC66EB.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-34/IWZC66B8.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-33/IWZC66B7.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-32/IWZC66AA.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-31/IWZC667B.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-30/IWZC66ZB.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-29/IWZC6ZD7.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-28/IWZC6ZD6.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-27/IWZC6ZAB.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-26/IWZC6Z7O.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-25/IWZC6Z6I.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-24/IWZC6Z60.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-23/IWZC6ZO6.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-22/IWZC6ZOZ.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-21/IWZC6UD7.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-20/IWZC6UB7.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-19/IWZC6UB6.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-18/IWZC6UIA.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-17/IWZC6UIZ.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-16/IWZC6UIE.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-15/IWZC6OAW.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-14/IWZC6OAI.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-13/IWZC6OA0.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-12/IWZC6O9U.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-11/IWZC6O9O.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-10/IWZC6O8E.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-9/IWZC6O8D.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-8/IWZC6OOO.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-7/IWZC6OO6.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-6/IWZC6OWZ.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-5/IWZC6OW6.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-4/IWZC6OW0.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-3/IWZC6OIF.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-2/IWZC6O0B.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Trach-Thien-Ky-Tap-1/IWZC6O06.html]
Trạch Thiên Ký - Fighter Of The Destiny (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X