Phim Túy Linh Lung - Lost Love in Times (2017) | Vietsub Full HD

Túy Linh Lung - Lost Love in Times (2017)]

Túy Linh Lung - Lost Love in Times (2017)

Túy Linh Lung - Lost Love in Times (2017)]

  • Túy Linh Lung - Lost Love in Times (2017) NghienPhim.Net Túy Linh Lung - Lost Love in Times (2017)
  • [stt/Tập 52/54]
[stt/Tập 52/54]
Túy Linh Lung - Lost Love in Times Phim Túy Linh Lung xoay quanh Nàng Phụng Khanh Trần, người tiếp quản Minh Y Lâu : 1 tổ chức bí mật được giao phó trách nhiệm bảo vệ hoàng tộc. Chàng là Nguyên Lăng, Thái tử anh minh thần võ của Tây Ngụy, vốn là 1 quốc gia đang lâm nguy vì gian thân lộng quyền, hoàng tộc thất thế. Vô tình gặp gỡ, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, vào sinh ra tử, Khanh Trần đem lòng yêu Nguyên Lăng.

Nhưng vì chính nghĩa đại cuộc, nàng buộc phài đè nén tình cảm với Nguyên Lăng, dùng thân phận Minh Y lâu lâu chủ bí mật trợ giúp phò tá chàng. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng Nguyên Lăng thành công lên ngôi đế, lập nên 1 thời đại thái bình thịnh trị.
Server 1 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-1-3305_e35955.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-2-3305_e64624.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-3-3305_e64667.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-4-3305_e64668.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-5-3305_e64779.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-6-3305_e64780.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-7-3305_e65474.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-8-3305_e65475.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-9-3305_e65761.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-10-3305_e65766.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-11-3305_e65789.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-12-3305_e65796.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-13-3305_e66002.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-14-3305_e66003.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-15-3305_e66177.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-16-3305_e66182.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-17-3305_e66364.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-18-3305_e66365.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-19-3305_e66679.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-20-3305_e66686.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-21-3305_e66773.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-22-3305_e66774.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-23-3305_e67179.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-24-3305_e67189.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-25-3305_e67267.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-26-3305_e67269.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-27-3305_e67688.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-28-3305_e67693.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-29-3305_e67725.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-30-3305_e67726.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-31-3305_e68073.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-32-3305_e68074.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-33-3305_e68254.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-34-3305_e68255.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-35-3305_e68384.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-36-3305_e68387.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-37-3305_e68445.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-38-3305_e68448.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-39-3305_e68636.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-40-3305_e68638.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-41-3305_e68783.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-42-3305_e68791.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-43-3305_e68839.html] [Tập 44|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-44-3305_e68840.html] [Tập 45|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-45-3305_e68849.html] [Tập 46|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-46-3305_e68850.html] [Tập 47|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-47-3305_e69158.html] [Tập 48|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-48-3305_e69171.html] [Tập 49|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-49-3305_e69204.html] [Tập 50|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-50-3305_e69212.html] [Tập 51 - a|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-51-3305_e69478.html] [Tập 51 - b|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-51-b-3305_e69479.html] [Tập 51 - c|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-51-c-3305_e69480.html] [Tập 52 - a|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-52-3305_e69486.html] [Tập 52 - b|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-52-b-3305_e69487.html] [Tập 52 - c|http://bilutv.com/xem-phim/tuy-linh-lung-lost-love-in-times-2017-tap-52-c-3305_e69491.html]
Server 2 [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-1-127778.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-2-127779.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-3-127827.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-4-127826.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-5-129233.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-6-129702.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-7-129562.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-8-129563.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-9-130171.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-10-130170.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-11-130210.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-12-130211.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-13-131264.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-14-131263.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-15-131307.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-16-131308.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-17-132641.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-18-132640.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-19-132730.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-20-132731.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-21-134020.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-22-134019.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-23-134459.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-24-134460.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-25-136100.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-26-136101.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-27-136296.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-28-136297.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-29-137199.html] [Tập 30 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-30-137200.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-31-137432.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-32-137436.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-33-137960.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-34-137961.html] [Tập 35 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-35-138181.html] [Tập 36 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-36-138184.html] [Tập 37 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-37-138194.html] [Tập 38 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-38-138197.html] [Tập 39 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-39-138713.html] [Tập 40 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-40-138712.html] [Tập 41 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-41-138714.html] [Tập 42 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-42-138716.html] [Tập 43 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-43-138923.html] [Tập 44 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-44-138924.html] [Tập 45 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-45-139350.html] [Tập 46 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-46-139346.html] [Tập 47 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-47-139848.html] [Tập 48 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-48-139861.html] [Tập 49 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-49-139920.html] [Tập 50 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-50-139921.html] [Tập 51.1 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-51-140313.html] [Tập 51.2 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-51-140316.html] [Tập 51.3 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-51-140317.html] [Tập 52.1 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-52-140318.html] [Tập 52.2 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-52-140321.html] [Tập 52.3 |http://www.phimmoi.net/phim/tuy-linh-lung-5713/tap-52-140324.html]
Túy Linh Lung - Lost Love in Times (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X