Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu - Queen For Seven Days (2017) | Vietsub Full HD

7 Ngày Làm Vương Hậu - Queen For Seven Days (2017)]

7 Ngày Làm Vương Hậu - Queen For Seven Days (2017)

7 Ngày Làm Vương Hậu - Queen For Seven Days (2017)]

  • 7 Ngày Làm Vương Hậu - Queen For Seven Days (2017) NghienPhim.Net 7 Ngày Làm Vương Hậu - Queen For Seven Days (2017)
  • [stt/Hoàn tất (20/20)]
[stt/Hoàn tất (20/20)]
7 Ngày Làm Vương Hậu - Queen For Seven Days  / Seven Day Queen Phim 7 Ngày Làm Vương Hậu được xây dựng dựa trên mối tình có thật giữa Trung Tông và Đoan Kính Vương hậu, vị điện hạ có thời gian trị vì đất nước ngắn nhất lịch sử Joseon chỉ trong bảy ngày.

Đoan Kính Vương hậu (Park Min Young) là con của một vị quan chức thời bấy giờ, vì muốn tranh giành địa vị mà người cha đã gã cô cho điện hạ.
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-1-120628.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-2-120721.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-3-121182.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-5-122329.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-6-122531.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-7-124224.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-8-124361.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-9-125352.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-10-125523.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-11-126589.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-12-126732.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-13-127598.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-14-127785.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-15-129150.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-16-130063.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-17-130043.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-18-130159.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-19-131215.html] [Tập 20 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/7-ngay-lam-vuong-hau-i5-5340/tap-20-131276.html]
7 Ngày Làm Vương Hậu - Queen For Seven Days (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X