Phim Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations (2017) | Vietsub Full HD

Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations (2017)]

Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations (2017)

Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations (2017)]

  • Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations (2017) NghienPhim.Net Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations (2017)
  • [stt/Tập 19]
[stt/Tập 19]
Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations Anime Boruto được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên được sáng tác bởi 2 tác giả Ukyō Kodachi và Mikie Ikemoto. Bộ truyện lần đầu tiên được ra mắt trên Weekly Shonen Jump vào ngày 9 tháng 5 năm 2016. Nội dung của bộ truyện là phần tiếp theo dựa trên nội dung bộ truyện gốc của Masashi Kishimoto, kể về thời đại của Boruto, con trai của Hokage đệ thất Naruto.
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-1-116410.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-2-116841.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-3-117287.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-4-117783.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-5-118092.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-6-118636.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-7-119289.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-8-119976.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-9-120602.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-10-121162.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-11-122039.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-12-124053.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-13-125160.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-14-126552.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-15-127365.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-16-128947.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-17-129939.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-18-131149.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/boruto-naruto-the-he-ke-tiep-i3-4997/tap-19-132300.html]
Boruto: Naruto Thế Hệ Kế Tiếp - Boruto: Naruto Next Generations (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X