Phim Cô phương bất tự thưởng - General and I (2017) | Vietsub Full HD

Cô phương bất tự thưởng - General and I (2017)]

Cô phương bất tự thưởng - General and I (2017)

Cô phương bất tự thưởng - General and I (2017)]

  • Cô phương bất tự thưởng - General and I (2017) NghienPhim.Net Cô phương bất tự thưởng - General and I (2017)
  • [stt/Hoàn tất (62/62)]
[stt/Hoàn tất (62/62)]
Cô phương bất tự thưởng - General and I Phim Cô phương bất tự thưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phong Lộng. Trong phim, Chung Hán Lương vào vai Sở Bắc Tiệp - Trấn Bắc Vương của Tấn Quốc đồng thời là một vị chiến thần oai phong lẫm liệt. Angela Baby vào vai Bạch Sính Đình - con gái một tội thần của Yến Quốc. Sính Đình rất thông minh, am hiểu binh pháp và được tán tụng là nữ Gia Cát. Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình có mối tình đầy trắc trở.
Chọn tập [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-1-3013_e34027.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-2-3013_e34029.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-3-3013_e38866.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-4-3013_e38867.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-5-3013_e39522.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-6-3013_e39523.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-7-3013_e39524.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-8-3013_e39617.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-9-3013_e39618.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-10-3013_e39697.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-11-3013_e39698.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-12-3013_e39803.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-13-3013_e39804.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-14-3013_e39898.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-15-3013_e40021.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-16-3013_e40022.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-17-3013_e40023.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-18-3013_e40024.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-19-3013_e40025.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-20-3013_e40221.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-21-3013_e40222.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-22-3013_e40223.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-23-3013_e40224.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-24-3013_e40225.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-25-3013_e40486.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-26-3013_e40487.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-27-3013_e40555.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-28-3013_e40556.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-29-3013_e40557.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-30-3013_e40558.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-31-3013_e40559.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-32-3013_e40813.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-33-3013_e40924.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-34-3013_e40995.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-35-3013_e41003.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-36-3013_e41039.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-37-3013_e41042.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-38-3013_e41061.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-39-3013_e41063.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-40-3013_e41096.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-41-3013_e41113.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-42-3013_e41131.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-43-3013_e41175.html] [Tập 44|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-44-3013_e41197.html] [Tập 45|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-45-3013_e41210.html] [Tập 46|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-46-3013_e41237.html] [Tập 47|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-47-3013_e41238.html] [Tập 48|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-48-3013_e41266.html] [Tập 49|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-49-3013_e41267.html] [Tập 50|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-50-3013_e41347.html] [Tập 51|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-51-3013_e41415.html] [Tập 52|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-52-3013_e41456.html] [Tập 53|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-53-3013_e41457.html] [Tập 54|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-54-3013_e41516.html] [Tập 55|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-55-3013_e41518.html] [Tập 56|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-56-3013_e41574.html] [Tập 57|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-57-3013_e41575.html] [Tập 58|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-58-3013_e41623.html] [Tập 59|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-59-3013_e41624.html] [Tập 60|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-60-3013_e41666.html] [Tập 61|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-61-3013_e41667.html] [Tập 62 - End|http://bilutv.com/xem-phim/co-phuong-bat-tu-thuong-general-and-i-2017-tap-62-3013_e41713.html]
Cô phương bất tự thưởng - General and I (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X