Phim Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017) | Vietsub Full HD

Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)]

Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)]

  • Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017) NghienPhim.Net Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)
  • [stt/Hoàn tất (92/92)]
[stt/Hoàn tất (92/92)]
Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty Phim Đại Đường Vinh Diệu 2016 kể về Trầm Trân Châu – tiểu thư khuê cát bị ép tham gia cuộc tuyển chọn phi tần của Quảng Bình Vương. Người con gái Giang Nam với tâm hồn lương thiện này luôn hết lòng giúp đỡ người xung quanh. Khi chiến tranh xảy ra, Trầm Trân Châu nguyện ở lại Trướng An Nam để đồng cam cộng khổ cùng dân chúng. Về sau, Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước.
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-1-3697_e39283.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-2-3697_e41172.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-3-3697_e41239.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-4-3697_e41240.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-5-3697_e41278.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-6-3697_e41279.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-7-3697_e41280.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-8-3697_e41331.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-9-3697_e41405.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-10-3697_e41406.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-11-3697_e41450.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-12-3697_e41451.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-13-3697_e41534.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-14-3697_e41535.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-15-3697_e41594.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-16-3697_e41595.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-17-3697_e41643.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-18-3697_e41644.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-19-3697_e41726.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-20-3697_e41727.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-21-3697_e41743.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-22-3697_e41744.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-23-3697_e41818.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-24-3697_e41819.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-25-3697_e41866.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-26-3697_e41867.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-27-3697_e41918.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-28-3697_e41919.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-29-3697_e41958.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-30-3697_e41959.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-31-3697_e42029.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-32-3697_e42030.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-33-3697_e42089.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-34-3697_e42090.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-35-3697_e42163.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-36-3697_e42164.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-37-3697_e42171.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-38-3697_e42172.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-39-3697_e42242.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-40-3697_e42298.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-41-3697_e42299.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-42-3697_e42354.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-43-3697_e42355.html] [Tập 44|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-44-3697_e42430.html] [Tập 45|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-45-3697_e42431.html] [Tập 46|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-46-3697_e42491.html] [Tập 47|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-47-3697_e42492.html] [Tập 48|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-48-3697_e42532.html] [Tập 49|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-49-3697_e42533.html] [Tập 50|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-50-3697_e42591.html] [Tập 51|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-51-3697_e42592.html] [Tập 52|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-52-3697_e42630.html] [Tập 53|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-53-3697_e42703.html] [Tập 54|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-54-3697_e42704.html] [Tập 55|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-55-3697_e42763.html] [Tập 56|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-56-3697_e42764.html] [Tập 57|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-57-3697_e42805.html] [Tập 58|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-58-3697_e42806.html] [Tập 59|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-59-3697_e42874.html] [Tập 60 - Hết phần 1|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-60-3697_e42875.html] [Tập 61|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-61-3697_e47454.html] [Tập 62|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-62-3697_e47461.html] [Tập 63|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-63-3697_e47676.html] [Tập 64|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-64-3697_e47683.html] [Tập 65|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-65-3697_e47934.html] [Tập 66|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-66-3697_e47936.html] [Tập 67|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-67-3697_e48885.html] [Tập 68|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-68-3697_e48886.html] [Tập 69|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-69-3697_e49167.html] [Tập 70|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-70-3697_e49169.html] [Tập 71|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-71-3697_e49256.html] [Tập 72|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-72-3697_e49258.html] [Tập 73|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-73-3697_e50791.html] [Tập 74|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-74-3697_e50793.html] [Tập 75|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-75-3697_e50816.html] [Tập 76|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-76-3697_e50818.html] [Tập 77|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-77-3697_e50820.html] [Tập 78|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-78-3697_e50822.html] [Tập 79|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-79-3697_e50899.html] [Tập 80|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-80-3697_e50900.html] [Tập 81|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-81-3697_e50901.html] [Tập 82|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-82-3697_e50910.html] [Tập 83|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-83-3697_e50912.html] [Tập 84|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-84-3697_e50914.html] [Tập 85|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-85-3697_e50919.html] [Tập 86|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-86-3697_e50950.html] [Tập 87|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-87-3697_e50953.html] [Tập 88|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-88-3697_e50965.html] [Tập 89|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-89-3697_e50966.html] [Tập 90|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-90-3697_e50969.html] [Tập 91|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-91-3697_e50974.html] [Tập 92 - End|http://bilutv.com/xem-phim/dai-duong-vinh-dieu-the-glory-of-tang-dynasty-2017-tap-92-3697_e50975.html]
Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X