Phim Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - The Starry Night The Starry Sea | Vietsub Full HD

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - The Starry Night The Starry Sea]

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - The Starry Night The Starry Sea

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - The Starry Night The Starry Sea]

  • Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - The Starry Night The Starry Sea NghienPhim.Net Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - The Starry Night The Starry Sea
  • [stt/Hoàn tất (30/30)]
[stt/Hoàn tất (30/30)]
Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - The Starry Night The Starry Sea Phim Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển kể về câu chuyện tình đẹp như mơ của Thẩm La (Quách Bích Đình) và chàng tiên cá Ngô Cứ Lam (Phùng Thiệu Phong) được kể lại rõ nét trong đoạn video. Tác phẩm cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, do Tiễn Tinh Tinh và Từ Tử Nguyên biên kịch.
Chọn tập [Tập 30 - END|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-30-END/IWZCZCZI.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-29/IWZCZCUF.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-28/IWZCZC88.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-27/IWZCZC87.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-26/IWZCZCW7.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-25/IWZCZCW6.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-24/IWZCZBA8.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-23/IWZCZBA7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-21/IWZCZB6F.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-20/IWZCZBUI.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-19/IWZCZBU0.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-18/IWZCZA80.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-17/IWZCZA7F.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-16/IWZCZAU7.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-15/IWZCZAZI.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-14/IWZCZAID.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-13/IWZCZAIC.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-12/IWZCZ97U.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-11/IWZCZ97O.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-10/IWZCZ8CO.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-9/IWZCZ8CZ.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-8/IWZCZ8CW.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-7/IWZCZ8CI.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-6/IWZCZ7ZC.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-5/IWZCZ7ZD.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-4/IWZCZ6DF.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-3/IWZCZ6DE.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-2/IWZCZ6DD.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Day-Khoang-Sao-Troi-Kia-Khoang-Bien-Tap-1/IWZCZ6DC.html]
Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển - The Starry Night The Starry Sea

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X