Phim Hà Thần - Tientsin Mystic (2017) | Vietsub Full HD

Hà Thần - Tientsin Mystic (2017)]

Hà Thần - Tientsin Mystic (2017)

Hà Thần - Tientsin Mystic (2017)]

  • Hà Thần - Tientsin Mystic (2017) NghienPhim.Net Hà Thần - Tientsin Mystic (2017)
  • [stt/Hoàn tất (24/24)]
[stt/Hoàn tất (24/24)]
Hà Thần - Tientsin Mystic Phim Hà Thần kể về những năm dân quốc, Thiên Tân liên tục xảy ra lũ lụt, những câu chuyện về thế lực thần bí dưới sông không ngừng xuất hiện. Đội trưởng đội cảnh sát sông Quách Đắc Hữu được nhận chân truyền của sư phụ là “Lão Hà Thần”, nhờ tuyệt kĩ bật lửa giải oan, an ủi được vô số oan hồn.

Hội trưởng thương hội vận chuyển đường thủy Lý Kỳ chết dưới sông. Quách Đắc Hữu bị hiềm nghi, cùng với con trai hội trưởng là Đinh Mão, thanh mai trúc mã Cố Ảnh và con gái thư ký trưởng ủy ban thành phố Thiên Tân -Tiêu Lan Lan cùng điều tra vụ án, phát hiện tất cả những hiện tượng kì lạ đều hướng về 1 câu chuyện từ 20 năm trước. Hồi ấy có một tổ chức tà giáo tên “Ma Cổ Đạo” hoành hành khắp khu vực Bắc Kinh và Hà Bắc. 20 năm sau, Quách Đắc Hữu và Đinh Mão lại lần nữa phát hiện dấu vết của “Ma Cổ Đạo”. Bốn người Quách Đắc Hữu, Đinh Mão, Cố Ảnh, Tiêu Lan Lan vì ngăn chặn sự khôi phục của Ma Cổ Đạo mà bị cuốn vào từng vụ án ly kỳ hấp dẫn.
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-1-128950.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-2-128956.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-3-128968.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-4-129273.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-5-129954.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-6-129967.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-7-130130.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-8-130132.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-9-131117.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-10-131152.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-11-131244.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-12-131249.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-13-132304.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-14-132307.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-15-132487.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-16-132502.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-17-133878.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-18-133883.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-19-133976.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-20-133983.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-21-135690.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-22-135722.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-23-135962.html] [Tập 24 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/ha-than-5750/tap-24-135963.html]
Hà Thần - Tientsin Mystic (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X