Phim Hoa Khôi Tiền Truyện - The Visioner (2017) | Vietsub Full HD

Hoa Khôi Tiền Truyện - The Visioner (2017)]

Hoa Khôi Tiền Truyện - The Visioner (2017)

Hoa Khôi Tiền Truyện - The Visioner (2017)]

  • Hoa Khôi Tiền Truyện - The Visioner (2017) NghienPhim.Net Hoa Khôi Tiền Truyện - The Visioner (2017)
  • [stt/Hoàn tất (36/36)]
[stt/Hoàn tất (36/36)]
Hoa Khôi Tiền Truyện - The Visioner (2017) Phim Hoa Khôi Tiền Truyện chuyển thể từ tiểu thuyết Ngận Thuần Ngận Ái Muội. Nội dung chính: Bộ phim Ngận Thuần Ngận Ái Muội xuyên suốt nói về Một sinh viên tên Dương Minh. Một ngày kia vô tình có được Một cái kính sát tròng thần kỳ từ ông lão bán hàng bên lề đường. Mà kính sát tròng này lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, khiến cho cuộc sống của Dương Minh từ đó trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Chọn tập [Tập 36 - END|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-36-END/IWZCZAZC.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-35/IWZCZA68.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-34/IWZCZA67.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-33/IWZCZAUD.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-32/IWZCZA66.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-31/IWZCZA6Z.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-30/IWZCZAZD.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-29/IWZCZAZ7.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-28/IWZCZAZU.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-27/IWZCZAZW.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-26/IWZCZAUZ.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-25/IWZCZAUU.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-24/IWZCZ6O8.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-23/IWZCZ6O7.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-22/IWZCZ6O6.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-21/IWZCZ6OZ.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-20/IWZCZ6OO.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-19/IWZCZ6WD.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-18/IWZCZ6WC.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-17/IWZCZ6WB.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-16/IWZCZ6WA.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-15/IWZCZZFW.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-14/IWZCZZE6.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-13/IWZCZZDA.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-12/IWZCZZ06.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-11/IWZCZZ0Z.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-10/IWZCZZ0U.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-9/IWZCZZ0O.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-8/IWZCZZ0W.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-7/IWZCZZ0I.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-6/IWZCZU87.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-5/IWZCZU86.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-4/IWZCZU8Z.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-3/IWZCZU8U.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-2/IWZCZU8O.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Khoi-Tien-Truyen-Tap-1/IWZCZU7B.html]
Hoa Khôi Tiền Truyện - The Visioner (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X