Phim Học Viện Phép Thuật Của Tôi - 2017 | Vietsub Full HD

Học Viện Phép Thuật Của Tôi - 2017]

Học Viện Phép Thuật Của Tôi - 2017

Học Viện Phép Thuật Của Tôi - 2017]

  • Học Viện Phép Thuật Của Tôi - 2017 NghienPhim.Net Học Viện Phép Thuật Của Tôi - 2017
  • [stt/Hoàn tất (19/19)]
[stt/Hoàn tất (19/19)]
Học Viện Phép Thuật Của Tôi - Học Viện Phép Thuật Của Tôi (2017) Phim Học Viện Phép Thuật Của Tôi Truyền thuyết kể rằng 1 vạn Năm về trước, tiên nhân, tam tộc yêu ma cùng chung sống với nhau . Thế nhưng, Diêm Vương yêu tộc lòng dạ lang sói lại không bằng lòng với hiện ở đó muốn chiếm lĩnh tam giới để biến thành bá chủ. Do đó, sử dụng trăm phương ngàn kế châm ngòi chiến tranh.

Tiên giới vì bảo vệ loài người không chấp nhận sự tấn công của yêu tộc, cũng không ngại cố gắng toàn lực ở điểm giao thượng cổ tam giới nghênh chiến với đại quân của Diêm Vương. Chính như vậy, 1 trận đại chiến tiên yêu bắt đầu mở màn.
Chọn tập [Tập 19 - END|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-19-END/IWZCZFIW.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-18/IWZCZFII.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-17/IWZCZEEI.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-16/IWZCZEC7.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-15/IWZCZEC6.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-14/IWZCZEAA.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-13/IWZCZEA9.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-12/IWZCZE6F.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-11/IWZCZEW8.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-10/IWZCZDAZ.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-9/IWZCZDZW.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-8/IWZCZDZI.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-7/IWZCZC8B.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-6/IWZCZBF8.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-5/IWZCZAE0.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-4/IWZCZ9D0.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-3/IWZCZ8I9.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-2/IWZCZ69C.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Hoc-Vien-Phep-Thuat-Cua-Toi-Tap-1/IWZCZ69B.html]
Học Viện Phép Thuật Của Tôi - 2017

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X