Phim Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em - Long For You | Vietsub Full HD

Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em - Long For You]

Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em - Long For You

Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em - Long For You]

  • Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em - Long For You NghienPhim.Net Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em - Long For You
  • [stt/Hoàn tất (20/20)]
[stt/Hoàn tất (20/20)]
Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em - Long For You Phim Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em xoay quanh kỳ nữ Tuyết Cơ, do chịu ảnh hưởng từ sự kiện người ngoài hành tinh nên sở hữu khả năng bất tử. Cô vẫn luôn tìm kiếm chuyển thế của người yêu mình từ nghìn Năm trước. Tới Năm 2016, cuối cùng cô đã gặp được Cố Thế Nhất, tiếp nối câu chuyện tình dang dở của Hai người, thắp sáng ngọn lửa khát vọng với cuộc sống dài đằng đẵng…
Chọn tập [Tập 20 - END|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-20-END/IWZCZDWW.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-19/IWZCZDIF.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-18/IWZCZC7Z.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-17/IWZCZC7U.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-16/IWZCZBB9.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-15/IWZCZBB8.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-14/IWZCZB79.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-13/IWZCZB6E.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-12/IWZCZABW.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-11/IWZCZABI.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-10/IWZCZAZO.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-9/IWZCZAUA.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-8/IWZCZ9Z8.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-7/IWZCZ9Z7.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-6/IWZCZ8AW.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-5/IWZCZ8A0.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-4/IWZCZ899.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-3/IWZCZ890.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-2/IWZCZ87O.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Khoang-Cach-Nam-Anh-Sang-Giua-Anh-Va-Em-Tap-1/IWZCZ87I.html]
Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em - Long For You

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X