Phim Kỳ Tinh Ký - Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp - Magic Star (2017) | Vietsub Full HD

Kỳ Tinh Ký - Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp - Magic Star (2017)]

Kỳ Tinh Ký - Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp - Magic Star (2017)

Kỳ Tinh Ký - Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp - Magic Star (2017)]

  • Kỳ Tinh Ký - Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp - Magic Star (2017) NghienPhim.Net Kỳ Tinh Ký - Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp - Magic Star (2017)
  • [stt/Hoàn tất (51/51)]
[stt/Hoàn tất (51/51)]
Kỳ Tinh Ký - Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp - Magic Star Phim Kỳ Tinh Ký – Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp xoay quanh câu chuyện của thiếu niên Bạch Trạch (Trần Tường) – 1 người tài trí hơn người, lại luôn vì nước vì dân, nhưng lại vì những tội lỗi của Bạch gia trước đó mà ko được trọng dụng. Trong 1 lần làm nhiệm vụ ở vùng biên cương, anh gặp gỡ và quen biết thiếu niên Triển Hùng Phi (Ngô Lỗi) và chàng mập Nguyên soái (Hác Thiệu Văn). Cả 3 cùng nhau kề vai chiến đấu, trong lúc đó, lại xảy ra tam giác tình yêu giữa nàng công chúa Tử Tô (Trịnh Hợp Huệ Tử)- Bạch Trạch – thiếu nữ A Cát Nhã (Trương Dư Hi).
Chọn tập [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-1-3619_e38776.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-2-3619_e39436.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-3-3619_e39530.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-4-3619_e39538.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-5-3619_e39542.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-6-3619_e39546.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-7-3619_e39540.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-8-3619_e39541.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-9-3619_e39808.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-10-3619_e39809.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-11-3619_e39894.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-12-3619_e39972.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-13-3619_e39973.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-14-3619_e40036.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-15-3619_e40037.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-16-3619_e40102.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-17-3619_e40142.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-18-3619_e40232.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-19-3619_e40318.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-20-3619_e40402.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-21-3619_e40403.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-22-3619_e40481.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-23-3619_e40543.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-24-3619_e40624.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-25-3619_e40660.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-26-3619_e40740.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-27-3619_e40782.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-28-3619_e40822.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-29-3619_e40873.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-30-3619_e41036.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-31-3619_e41092.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-32-3619_e41176.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-33-3619_e41195.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-34-3619_e41269.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-35-3619_e41328.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-36-3619_e41329.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-37-3619_e41454.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-38-3619_e41455.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-39-3619_e41631.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-40-3619_e41632.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-41-3619_e41698.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-42-3619_e41699.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-43-3619_e41848.html] [Tập 44|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-44-3619_e41849.html] [Tập 45|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-45-3619_e41915.html] [Tập 46|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-46-3619_e41916.html] [Tập 47|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-47-3619_e42107.html] [Tập 48|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-48-3619_e42249.html] [Tập 49|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-49-3619_e42251.html] [Tập 50|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-50-3619_e42445.html] [Tập 51 - End|http://bilutv.com/xem-phim/ky-tinh-ky-thoi-nien-thieu-tuoi-dep-magic-star-2017-tap-51-3619_e42446.html]
Kỳ Tinh Ký - Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp - Magic Star (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X