Phim Lang Y Lừng Danh - Deserving Of The Name (2017) | Vietsub Full HD

Lang Y Lừng Danh - Deserving Of The Name (2017)]

Lang Y Lừng Danh - Deserving Of The Name (2017)

Lang Y Lừng Danh - Deserving Of The Name (2017)]

  • Lang Y Lừng Danh - Deserving Of The Name (2017) NghienPhim.Net Lang Y Lừng Danh - Deserving Of The Name (2017)
  • [stt/Tập 14 Vietsub]
[stt/Tập 14 Vietsub]
Lang Y Lừng Danh - Deserving Of The Name (2017) Phim Lang Y Lừng Danh là 1 bộ phim truyền hình viễn tưởng về y học tập trung vào một người đàn ông đến từ triều đại Joseon có tài châm cứu xuất sắc nhưng phải sống cuộc đời thấp hèn vì là con của vợ lẽ. Sau đó anh ta xuyên không tới 400 năm sau, nơi anh gặp một bác sĩ hiện đại lạnh lùng.

Các bạn xem phim vui vẻ nhé !
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-1-5684_e66005.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-2-5684_e66804.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-3-5684_e67251.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-4-5684_e67318.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-5-5684_e67736.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-6-5684_e67805.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-7-5684_e68136.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-8-5684_e68181.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-9-5684_e68478.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-10-5684_e68541.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-11-5684_e68877.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-12-5684_e68934.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-13-5684_e69249.html] [Tập 14 - a|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-14-5684_e69299.html] [Tập 14 - b|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-14-b-5684_e69300.html] [Tập 14 - c|http://bilutv.com/xem-phim/lang-y-lung-danh-deserving-of-the-name-2017-tap-14-c-5684_e69301.html]
Lang Y Lừng Danh - Deserving Of The Name (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X