Phim Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017) | Vietsub Full HD

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)]

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)]

  • Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017) NghienPhim.Net Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)
  • [stt/Tập 42 Vietsub]
[stt/Tập 42 Vietsub] Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)
Bộ phim Lệ Cơ Truyện được chuyển thể từ tác phẩm Tần Thời Minh Nguyệt Tiền Truyện, bộ phim xoay quanh câu chuyện giữa Lệ Cơ, Doanh Chính và Kinh Kha giữa những âm mưu chốn hoàng cung và sóng gió chính trị. Phim do Lưu Tân làm đạo diễn với sự góp mặt của những khuôn mặt trẻ đáng chú ý như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Lưu Sướng…
Server 1 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-1-5015_e52987.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-2-5015_e66826.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-3-5015_e66835.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-4-5015_e66836.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-5-5015_e66926.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-6-5015_e66929.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-7-5015_e66996.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-8-5015_e66997.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-9-5015_e67381.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-10-5015_e67382.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-11-5015_e67489.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-12-5015_e67493.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-13-5015_e67534.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-14-5015_e67535.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-15-5015_e67858.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-16-5015_e67860.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-17-5015_e67911.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-18-5015_e67913.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-19-5015_e68075.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-20-5015_e68076.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-21-5015_e68237.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-22-5015_e68239.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-23-5015_e68260.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-24-5015_e68261.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-25-5015_e68564.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-26-5015_e68567.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-27-5015_e68603.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-28-5015_e68604.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-29-5015_e68646.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-30-5015_e68647.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-31-5015_e68716.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-32-5015_e68717.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-33-5015_e68952.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-34-5015_e68953.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-35-5015_e69082.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-36-5015_e69084.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-37-5015_e69315.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-38-5015_e69316.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-39-5015_e69392.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-40-5015_e69394.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-41-5015_e69437.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/le-co-truyen-the-kings-woman-2017-tap-42-5015_e69439.html]
Server Z [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-24/IWZDF7FF.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-23/IWZDF7E6.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-22/IWZDF7AU.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-21/IWZDF799.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-20/IWZDF776.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-19/IWZDF77Z.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-18/IWZDF7ID.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-17/IWZDF7IO.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-16/IWZDF6F9.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-15/IWZDF6F8.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-14/IWZDF6CE.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-13/IWZDF6CD.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-12/IWZDF6Z6.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-11/IWZDF6ZZ.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-10/IWZDFZDU.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-9/IWZDFZDO.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-8/IWZDFZAC.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-7/IWZDFZA9.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-6/IWZDFU9E.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-5/IWZDFU8D.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-4/IWZDFU7Z.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-3/IWZDFU7I.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-2/IWZDFU70.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Le-Co-Truyen-Tap-1/IWZDFU6A.html]
Lệ Cơ Truyện - The King's Woman (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X