Phim Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Love and Life and Lie (2017) | Vietsub Full HD

Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Love and Life and Lie (2017)]

Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Love and Life and Lie (2017)

Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Love and Life and Lie (2017)]

  • Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Love and Life and Lie (2017) NghienPhim.Net Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Love and Life and Lie (2017)
  • [stt/Hoàn tất (38/38)]
[stt/Hoàn tất (38/38)]
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Love and Life and Lie Phim Lợi Tiên Sinh Băt Gặp Tình Yêu với sự tham gia của Trần Hiểu, Châu Đông Vũ, Diệp Thanh. Lợi Tiên Sinh Băt Gặp Tình Yêu kể về Lưu Hân Đồng là 1 cô gái lớn lên trong 1 gia đình nghèo nhưng vẫn luôn vui tươi kiên cường. Cuộc sống của cô vốn bình thường ko có gì là lạ nhưng 1 lần bất ngờ cô đã bước vào 1 vòng xoáy khác của cuộc đời, bất đắc dĩ cùng mẹ chuyển tới nhà của thương gia giàu có Kỷ Bách Quân. Từ đó cuộc sống của Lưu Hân Đồng đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi vào Kỷ gia, Lưu Hân Đồng đã làm quen với đại tiểu thư nhà họ Kỷ Kỷ Trí Trân tự do phóng khoáng, đại công tử Lưu Chấn Vũ đẹp trai điềm đạm cùng với Lợi Diệu Nam - người chồng như số mệnh đã định của mình.
Sever 1 [Tập 38 - END|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-38-END/IWZCZAZ0.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-37/IWZCZAUW.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-36/IWZCZAUI.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-35/IWZCZAU0.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-34/IWZCZAOF.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-33/IWZCZAO8.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-32/IWZCZAO7.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-31/IWZCZAO6.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-30/IWZCZAOZ.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-29/IWZCZAOU.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-28/IWZCZAOO.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-27/IWZCZAOW.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-26/IWZCZAOI.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-25/IWZCZAO0.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-24/IWZCZAWF.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-23/IWZCZAWE.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-22/IWZCZAWD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-21/IWZCZAWC.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-20/IWZCZAWO.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-19/IWZCZAW0.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-18/IWZCZ866.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-17/IWZCZ86Z.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-16/IWZCZ86U.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-15/IWZCZ60E.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-14/IWZCZZBZ.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-13/IWZCZZ9F.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-12/IWZCZZ8A.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-11/IWZCZZ0A.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-10/IWZCZZ0E.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-9/IWZCZUBC.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-8/IWZCZU8C.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-7/IWZCZU8W.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-6/IWZCZU8I.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-5/IWZCZUOC.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-4/IWZCZUOB.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-3/IWZCZUOA.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-2/IWZCZUO9.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Loi-Tien-Sinh-Bat-Gap-Tinh-Yeu-Tap-1/IWZCZUO8.html]
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-1-3732_e39482.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-2-3732_e39693.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-3-3732_e40263.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-4-3732_e40360.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-5-3732_e40457.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-6-3732_e40522.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-7-3732_e40619.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-8-3732_e40710.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-9-3732_e40818.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-10-3732_e40874.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-11-3732_e40939.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-12-3732_e41043.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-13-3732_e41091.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-14-3732_e41218.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-15-3732_e41433.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-16-3732_e41769.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-17-3732_e41782.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-18-3732_e41826.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-19-3732_e42173.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-20-3732_e42232.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-21-3732_e42305.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-22-3732_e42306.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-23-3732_e42307.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-24-3732_e42308.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-25-3732_e42309.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-26-3732_e42310.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-27-3732_e42311.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-28-3732_e42312.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-29-3732_e42313.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-30-3732_e42314.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-31-3732_e42315.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-32-3732_e42316.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-33-3732_e42317.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-34-3732_e42318.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-35-3732_e42319.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-36-3732_e42320.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-37-3732_e42321.html] [Tập 38 - end|http://bilutv.com/xem-phim/loi-tien-sinh-bat-gap-tinh-yeu-love-and-life-and-lie-2017-tap-38-3732_e42322.html]
Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu - Love and Life and Lie (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X