Phim Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Ghost Blows Out the Light (2017) | Vietsub Full HD

Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Ghost Blows Out the Light (2017)]

Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Ghost Blows Out the Light (2017)

Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Ghost Blows Out the Light (2017)]

  • Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Ghost Blows Out the Light (2017) NghienPhim.Net Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Ghost Blows Out the Light (2017)
  • [stt/Tập 18/20]
[stt/Tập 18/20]
Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Ghost Blows Out the Light Phim Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử kể về chuyện trước khi sang Mỹ, trong lúc sắp xếp hành trang, Hồ Bát Nhất nhặt ra được 1 quyển album, tiện tay mở xem, liền thấy 1 tấm ảnh cũ chụp mình và người quý khách chí cốt Tuyền béo trên cao nguyên Nội Mông bao la.

Những hồi ức của thời đứng trong đội ngũ thanh niên trí thức lên núi xuống đồng, nếm gió tuyết, luyện tim hồng, đấu trời đất, rèn cốt sắt ở vùng rừng núi Đại Hưng An Lĩnh lại hiện lên sống động trong tâm trí.

Từ 1 chuyến vào núi bẫy chồn lại bắt được gấu dữ, những sự kiện dồn dập đã đưa Hai thanh niên sùng sục máu phiêu lưu trong huyết quản lên cao nguyên Nội Mông xa xôi để lạc bước vào cấm khu – vùng rừng động Bách Nhãn, tương truyền là hang ổ của con yêu long màu đen, chiến đấu 1 mất 1 còn với con trăn vảy gấm hung dữ và những sinh vật kỳ dị khác, chạm đến bí mật còn kinh khủng hơn theo lời đồn và trong truyền thuyết, là nguyên nhân gây ra cái chết kinh hoàng của bao người...
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-1-129584.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-2-129586.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-3-129590.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-4-129703.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-5-129704.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-6-129705.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-7-130212.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-8-130251.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-9-130217.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-10-131293.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-11-131299.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-12-131309.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-13-132707.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-14-132708.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-15-132709.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-16-134291.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-17-134331.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-18-134335.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-19-136193.html] [Tập 20 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/ma-thoi-den-mo-hoang-bi-tu-5762/tap-20-136194.html]
Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb of Ghost Blows Out the Light (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X