Phim Minh Tinh Chí Nguyện - Stardom (2017) | Vietsub Full HD

Minh Tinh Chí Nguyện - Stardom (2017)]

Minh Tinh Chí Nguyện - Stardom (2017)

Minh Tinh Chí Nguyện - Stardom (2017)]

  • Minh Tinh Chí Nguyện - Stardom (2017) NghienPhim.Net Minh Tinh Chí Nguyện - Stardom (2017)
  • [stt/Full 24/24 Vietsub]
[stt/Full 24/24 Vietsub]
Minh Tinh Chí Nguyện - Stardom (2017) Phim Minh Tinh Chí Nguyện, Stardom nói rằng Bạn chưa từng mơ ước sẽ biến thành 1 minh tinh sao? Giữa bầu trời đêm có vô số ngôi sao, người ta gọi những ngôi sao sáng lấp lánh khác thường trong số đó là minh tinh. Câu chuyện của chúng tôi nói về 1 đám bạn trẻ tuổi đã lựa chọn con đường biến thành minh tinh.Vì để đạt được thứ ánh sáng rực rỡ ấy ko ngừng tôi luyện bản thân, cháy hết sức mình vượt lên mọi hoàn cảnh. Từ đó mà thủ được sự trưởng thành, còn có những người luôn đứng sau cánh gà âm thầm giúp đỡ đám bạn trẻ theo đuổi thực hiện được ước mơ. Thừa nhận những thành công và thất bại đương nhiên là câu chuyện tình yêu tươi đẹp cũng bắt đầu từ đây.
Server 1 [Tập 24 - END|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-24-END/IWZC6ZE9.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-23/IWZC6ZE8.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-22/IWZC6ZE7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-21/IWZC6ZE6.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-20/IWZC6ZEZ.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-19/IWZC6ZEO.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-18/IWZC6ZEW.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-17/IWZC6ZEI.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-16/IWZC6ZE0.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-15/IWZC6ZDF.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-14/IWZC6ZDE.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-13/IWZC6ZDD.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-12/IWZC6ZDC.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-11/IWZC6ZDB.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-10/IWZC6Z7W.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-9/IWZC6ZWW.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-8/IWZC6UAF.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-7/IWZC6OEF.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-6/IWZC6OCI.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-5/IWZC6OB7.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-4/IWZC6O7U.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-3/IWZC6OUE.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-2/IWZC6OO8.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Minh-Tinh-Chi-Nguyen-Tap-1/IWZC6O09.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-1-4891_e51281.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-2-4891_e51585.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-3-4891_e52039.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-4-4891_e52250.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-5-4891_e52501.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-6-4891_e52774.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-7-4891_e52894.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-8-4891_e53110.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-9-4891_e53297.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-10-4891_e53328.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-11-4891_e53329.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-12-4891_e53337.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-13-4891_e53377.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-14-4891_e53440.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-15-4891_e53441.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-16-4891_e53442.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-17-4891_e53443.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-18-4891_e53444.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-19-4891_e53445.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-20-4891_e53466.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-21-4891_e53467.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-22-4891_e53468.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-23-4891_e53469.html] [Tập 24 - end|http://bilutv.com/xem-phim/minh-tinh-chi-nguyen-stardom-2017-tap-24-4891_e53470.html]
Minh Tinh Chí Nguyện - Stardom (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X