Phim Mùa Hè Của Hồ Ly - Fox Fall In Love (2017) | Vietsub Full HD

Mùa Hè Của Hồ Ly - Fox Fall In Love (2017)]

Mùa Hè Của Hồ Ly - Fox Fall In Love (2017)

Mùa Hè Của Hồ Ly - Fox Fall In Love (2017)]

  • Mùa Hè Của Hồ Ly - Fox Fall In Love (2017) NghienPhim.Net Mùa Hè Của Hồ Ly - Fox Fall In Love (2017)
  • [stt/Hoàn tất (44/44)]
[stt/Hoàn tất (44/44)]
Mùa Hè Của Hồ Ly - Fox Fall In Love Phim Mùa Hè Của Hồ Ly kể về Cố Thừa Trạch là chủ tịch tập đoàn Cố thi, là con nuôi của của Cố Thái Thái. Cố Thái Thái mong muốn Cố Cẩm Quân vào công ty của mình làm việc, nhưng Cẩm Quân lại không 1 chút để ý. Vì thế Cố Thái Thái bố trí Cố Thừa Trạch giúp đỡ Cẩm Quân nhậm chức. Trong lúc này, Cố Thừa Trạch quen biết với nhà thiết kế Lê Yến Thư, cũng biết được cô gái này đã từng cùng Cẩm Quân qua lại, đối với Cẩm Quân ảnh hưởng sâu đậm. Cố Thừa Trạch lợi dụng điều này, thông báo tuyển cô vào công ty, Hai người trong quá trình làm việc cùng nhau đã nảy sinh tình cảm.

Cố Cẩm Quân gặp lại Lê Yến Thư, quyết tâm theo đuổi cô lại. Cố Thái Thái khi biết được chuyện này nhất mực phản đối, yêu cầu tách 2 người ra, và tình cảnh này giúp cho Thừa Trạch và Yến Thư đi đến với nhau. Một việc ngoài ý muốn xảy ra, đó là Cố Thừa Trạch xảy ra tai nạn, thân thế của anh được tiết lộ là con trai ruột của Cố tiên sinh. Cố Thừa Trạch không thể chấp nhận, tình thần suy sút. Cuối cùng sở hữu Yến Thư làm bạn, đi qua thời gian khó khăn....
Server 1 (Phần 1) [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-21/IWZC6I8C.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-20/IWZC6IAW.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-19/IWZC6I87.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-18/IWZC6I86.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-17/IWZC6I8Z.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-16/IWZC6I7F.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-15/IWZC6I7D.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-14/IWZC6I6F.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-13/IWZC6IU6.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-12/IWZC6I6A.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-11/IWZC6I69.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-10/IWZC6IUB.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-9/IWZC6I6O.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-8/IWZC6IUI.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-7/IWZC6IOE.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-6/IWZC6IIF.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-5/IWZC60FU.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-4/IWZC60FO.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-3/IWZC60FZ.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-2/IWZC60A9.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-1/IWZC60AO.html]
Server 1 (Phần 2) [Tập 23 - END|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-23-END/IWZC6UAI.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-22/IWZC6UA0.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-21/IWZC6U9E.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-20/IWZC6U9D.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-19/IWZC6U9W.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-18/IWZC6U7I.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-17/IWZC6U68.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-16/IWZC6U9I.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-15/IWZC6U79.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-14/IWZC6U67.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-13/IWZC6U66.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-12/IWZC6U6A.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-11/IWZC6U69.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-10/IWZC6U6Z.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-9/IWZC6U6U.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-8/IWZC6UZ7.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-7/IWZC6UZW.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-6/IWZC6UZU.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-5/IWZC6UZI.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-4/IWZC6UU8.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-3/IWZC6UW0.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-2/IWZC6UIC.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Mua-He-Cua-Ho-Ly-Tap-1/IWZC6UI9.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-1-4484_e45929.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-2-4484_e47915.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-3-4484_e47917.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-4-4484_e47919.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-5-4484_e47920.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-6-4484_e47921.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-7-4484_e47922.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-8-4484_e47923.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-9-4484_e47937.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-10-4484_e47938.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-11-4484_e47943.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-12-4484_e47944.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-13-4484_e47945.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-14-4484_e47946.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-15-4484_e47987.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-16-4484_e47988.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-17-4484_e47989.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-18-4484_e48035.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-19-4484_e48036.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-20-4484_e48037.html] [Tập 21 - Hết Quý 1|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-21-4484_e48038.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-22-4484_e48557.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-23-4484_e52357.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-24-4484_e52951.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-25-4484_e52970.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-26-4484_e52971.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-27-4484_e52972.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-28-4484_e52974.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-29-4484_e52983.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-30-4484_e52989.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-31-4484_e52994.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-32-4484_e52995.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-33-4484_e52996.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-34-4484_e52997.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-35-4484_e52998.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-36-4484_e52999.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-37-4484_e53000.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-38-4484_e53001.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-39-4484_e53002.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-40-4484_e53003.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-41-4484_e53004.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-42-4484_e53005.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-43-4484_e53006.html] [Tập 44 - end|http://bilutv.com/xem-phim/mua-he-cua-ho-ly-fox-fall-in-love-2017-tap-44-4484_e53007.html]
Mùa Hè Của Hồ Ly - Fox Fall In Love (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X