Phim Mười dặm gió xuân không bằng em - Spring Breeze Ten Miles (2017) | Vietsub Full HD

Mười dặm gió xuân không bằng em - Spring Breeze Ten Miles (2017)]

Mười dặm gió xuân không bằng em - Spring Breeze Ten Miles (2017)

Mười dặm gió xuân không bằng em - Spring Breeze Ten Miles (2017)]

  • Mười dặm gió xuân không bằng em - Spring Breeze Ten Miles (2017) NghienPhim.Net Mười dặm gió xuân không bằng em - Spring Breeze Ten Miles (2017)
  • [stt/Hoàn tất (40/40)]
[stt/Hoàn tất (40/40)]
Mười dặm gió xuân không bằng em - Spring Breeze Ten Miles Phim Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em (Spring Breeze Ten Miles) được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh, Bắc Kinh của tác giả Phùng Đường. Nội dung chính của nguyên tác kể về cuộc đời nam chính Thu Thủy cùng mối quan hệ của anh với nữ chính Tiểu Hồng và những người quý khách hàng cùng trường.

Sau khi tốt nghiệp và trải qua nhiều thăng trầm, Thu Thuỷ cùng những người quý khách hàng 5 xưa cùng nhau hoài niệm ngày tháng đã qua của thời tuổi trẻ bồng bột, thiếu hiểu biết. Trong suốt những tháng 5 thanh xuân đó, họ luôn trăn trở đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: "Tình yêu mang dáng vẻ thế nào?"

Sau vai diễn nữ hán tử Lưu Hân Đồng trong Lợi Tiên Sinh Bắt Gặp Tình Yêu, khán giả màn ảnh nhỏ có cơ hội gặp lại Châu Đông Vũ qua dự án phim thanh xuân Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em. Ở tác phẩm này, Ảnh hậu Kim Mã sẽ kết hợp với ngôi sao nhí I thời của Nhà Có Trai Có Gái - Trương Nhất Sơn.
Vietsub [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-1-129577.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-2-129581.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-3-129818.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-4-129817.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-5-129816.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-6-130240.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-7-130267.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-8-130241.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-9-130234.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-10-130279.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-11-131312.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-12-131343.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-13-131344.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-14-131310.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-15-131404.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-16-132685.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-17-132858.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-18-132859.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-19-133064.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-20-134354.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-21-134358.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-22-134357.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-23-134355.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-24-134465.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-25-134467.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-26-134466.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-27-136113.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-28-136119.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-29-136114.html] [Tập 30 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-30-136840.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-31-136839.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-32-136834.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-33-136965.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-34-136970.html] [Tập 35 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-35-136972.html] [Tập 36 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-36-137772.html] [Tập 37 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-37-137795.html] [Tập 38 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-38-137775.html] [Tập 39 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-39-138230.html] [Tập 40 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-40-138229.html]
Thuyết Minh [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-1-130348.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-2-130346.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-3-130347.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-4-130349.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-5-130350.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-6-131161.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-7-131159.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-8-130968.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-9-130970.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-10-130969.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-11-132280.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-12-132281.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-13-132282.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-14-132284.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-15-132283.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-16-133944.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-17-133945.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-18-133946.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-19-133955.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-20-134351.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-21-136116.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-22-136199.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-23-136115.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-24-136120.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-25-136117.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-26-136118.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-27-136833.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-28-136838.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-29-136835.html] [Tập 30 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-30-136836.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-31-136837.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-32-136841.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-33-137808.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-34-137803.html] [Tập 35 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-35-137802.html] [Tập 36 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-36-138175.html] [Tập 37 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-37-138176.html] [Tập 38 |http://www.phimmoi.net/phim/muoi-dam-gio-xuan-khong-bang-em-5766/tap-38-138177.html]
Mười dặm gió xuân không bằng em - Spring Breeze Ten Miles (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X