Phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Nothing gold can stay (2017) | Vietsub Full HD

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Nothing gold can stay (2017)]

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Nothing gold can stay (2017)

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Nothing gold can stay (2017)]

  • Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Nothing gold can stay (2017) NghienPhim.Net Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Nothing gold can stay (2017)
  • [stt/Tập 54/75]
[stt/Tập 54/75]
Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Nothing gold can stay Phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn kể về Chu Oánh vốn từ Một thiếu nữ giang hồ, được gả cho đại thiếu gia Ngô Sính biến thành Một phu nhân giàu có, vô tình bị rơi vào ván cờ lợi lộc. Vướng vào tình cảm rắc rối phức tạp cùng với mâu thuẫn của gia tộc. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, Chu Oánh từng bước biến thành nữ thương gia giàu sở hữu thành đạt nhất thời bấy giờ.
Chọn tập [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-1-4176_e42918.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-2-4176_e67949.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-3-4176_e68008.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-4-4176_e68009.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-5-4176_e68071.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-6-4176_e68072.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-7-4176_e68121.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-8-4176_e68128.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-9-4176_e68177.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-10-4176_e68215.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-11-4176_e68221.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-12-4176_e68271.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-13-4176_e68277.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-14-4176_e68313.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-15-4176_e68320.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-16-4176_e68375.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-17-4176_e68378.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-18-4176_e68432.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-19-4176_e68438.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-20-4176_e68470.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-21-4176_e68477.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-22-4176_e68507.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-23-4176_e68508.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-24-4176_e68509.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-25-4176_e68510.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-26-4176_e68655.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-27-4176_e68712.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-28-4176_e68713.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-29-4176_e68714.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-30-4176_e68715.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-31-4176_e68817.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-32-4176_e68825.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-33-4176_e68847.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-34-4176_e68848.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-35-4176_e68919.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-36-4176_e68950.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-37-4176_e68951.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-38-4176_e69046.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-39-4176_e69054.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-40-4176_e69092.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-41-4176_e69093.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-42-4176_e69150.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-43-4176_e69153.html] [Tập 44|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-44-4176_e69198.html] [Tập 45|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-45-4176_e69200.html] [Tập 46|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-46-4176_e69236.html] [Tập 47|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-47-4176_e69252.html] [Tập 48|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-48-4176_e69270.html] [Tập 49|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-49-4176_e69271.html] [Tập 50|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-50-4176_e69272.html] [Tập 51|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-51-4176_e69414.html] [Tập 52|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-52-4176_e69419.html] [Tập 53 - a|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-53-4176_e69441.html] [Tập 53 - b|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-53-b-4176_e69471.html] [Tập 54 - a|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-54-4176_e69442.html] [Tập 54 - b|http://bilutv.com/xem-phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-nothing-gold-can-stay-2017-tap-54-b-4176_e69474.html]
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-1-136937.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-2-136961.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-3-137118.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-4-137119.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-5-137243.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-6-137250.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-7-137449.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-8-137448.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-9-137598.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-10-137773.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-11-137769.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-12-137902.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-13-137899.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-14-137957.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-15-137959.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-16-138161.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-17-138162.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-18-138188.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-19-138190.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-20-138237.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-21-138238.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-22-138284.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-23-138393.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-24-138395.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-25-138491.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-26-138493.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-27-138555.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-28-138558.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-29-138601.html] [Tập 30 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-30-138602.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-31-138834.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-32-138836.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-33-138979.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/nam-ay-hoa-no-trang-vua-tron-5927/tap-34-138991.html]
Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn - Nothing gold can stay (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X