Phim Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán - Stairway to Stardom (2017) | Vietsub Full HD

Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán - Stairway to Stardom (2017)]

Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán - Stairway to Stardom (2017)

Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán - Stairway to Stardom (2017)]

  • Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán - Stairway to Stardom (2017) NghienPhim.Net Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán - Stairway to Stardom (2017)
  • [stt/Full 50/50 Vietsub]
[stt/Full 50/50 Vietsub]
Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán - Stairway to Stardom (2017) Trong phim Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán, dù có đầy đủ những điều kiện lý tưởng nhất nhưng Thừa Hiên vẫn toàn tâm toàn ý yêu Tô Tranh, không màng đến những người con gái khác. Không chỉ kể câu chuyện tình yêu, Nghịch tập chi tinh đồ thôi xán còn đi sâu khắc họa cuộc sống của những nghệ sĩ trẻ mới bước chân vào showbiz. Được chuyển thể từ cuốn truyện tranh nổi tiếng xứ Trung nên không có gì khó hiểu khi nhiều khán giả trông ngóng từng ngày phim ra mắt.
Server 1 [Tập 50 - END|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-50-END/IWZDFWAF.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-49/IWZDFWAE.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-48/IWZDFWAC.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-47/IWZDFW9C.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-46/IWZDFIFD.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-45/IWZDFIFC.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-44/IWZDFIF8.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-43/IWZDFIFI.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-42/IWZDFIEE.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-41/IWZDFIEB.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-40/IWZDF0UZ.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-39/IWZDF0O8.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-38/IWZDF0OU.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-37/IWZDF0I0.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-36/IWZDF00F.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-35/IWZDF00E.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-34/IWZDEFUC.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-33/IWZDEFUB.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-32/IWZDEFU8.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-31/IWZDEFU6.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-30/IWZDEFUI.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-29/IWZDEFOW.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-28/IWZDEE79.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-27/IWZDEE7O.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-26/IWZDEE78.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-25/IWZDEE7W.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-24/IWZDEE7I.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-23/IWZDEE70.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-22/IWZDED9B.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-21/IWZDED96.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-20/IWZDED9U.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-19/IWZC6CIE.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-18/IWZC6CID.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-17/IWZC6CIC.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-16/IWZC6BIA.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-15/IWZC6BUU.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-14/IWZC6BIC.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-13/IWZC6BIZ.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-12/IWZC6BIU.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-11/IWZC6BIO.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-10/IWZC6AIO.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-9/IWZC6A0C.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-8/IWZC6AIW.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-7/IWZC6A0A.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-6/IWZC69EI.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-5/IWZC69E0.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-4/IWZC69DF.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-3/IWZC69DE.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-2/IWZC69DD.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Nghich-Tap-Chi-Tinh-Do-Thoi-Xan-Tap-1/IWZC69DI.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-1-5216_e56378.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-2-5216_e59152.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-3-5216_e59158.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-4-5216_e59161.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-5-5216_e59320.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-6-5216_e59321.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-7-5216_e59396.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-8-5216_e59397.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-9-5216_e59398.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-10-5216_e59399.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-11-5216_e60544.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-12-5216_e60549.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-13-5216_e60548.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-14-5216_e60621.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-15-5216_e60664.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-16-5216_e60665.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-17-5216_e61448.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-18-5216_e61474.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-19-5216_e61501.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-20-5216_e61629.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-21-5216_e61630.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-22-5216_e61639.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-23-5216_e62794.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-24-5216_e62795.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-25-5216_e62797.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-26-5216_e62798.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-27-5216_e62799.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-28-5216_e62800.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-29-5216_e62801.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-30-5216_e62802.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-31-5216_e64269.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-32-5216_e64270.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-33-5216_e64271.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-34-5216_e64272.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-35-5216_e64273.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-36-5216_e64274.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-37-5216_e64843.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-38-5216_e64897.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-39-5216_e64900.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-40-5216_e64901.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-41-5216_e64971.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-42-5216_e64972.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-43-5216_e65574.html] [Tập 44|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-44-5216_e65576.html] [Tập 45|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-45-5216_e65580.html] [Tập 46|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-46-5216_e65581.html] [Tập 47|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-47-5216_e65879.html] [Tập 48|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-48-5216_e65888.html] [Tập 49|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-49-5216_e65917.html] [Tập 50 - END|http://bilutv.com/xem-phim/nghich-tap-chi-tinh-do-thoi-xan-stairway-to-stardom-2017-tap-50-5216_e65918.html]
Nghịch Tập Chi Tinh Đồ Thôi Xán - Stairway to Stardom (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X