Phim Người Thừa Kế - The Heirs (2017) | Vietsub Full HD

Người Thừa Kế - The Heirs (2017)]

Người Thừa Kế - The Heirs (2017)

Người Thừa Kế - The Heirs (2017)]

  • Người Thừa Kế - The Heirs (2017) NghienPhim.Net Người Thừa Kế - The Heirs (2017)
  • [stt/Hoàn tất (44/44)]
[stt/Hoàn tất (44/44)]
Người Thừa Kế - The Heirs (2017) Phim Người Thừa Kế xoay quanh cuộc sống của những người làm trong ngành luật, Trịnh Hạo (Lưu Khải Uy) và Thang Ninh (Tưởng Hân) đều là những luật sư tận tâm với công việc. Trịnh Hạo vốn làm việc ở Mỹ nhiều năm, sau 1 biến cố anh đã quyết định về Trung Quốc tiếp tục hành nghề. Lúc này, Trịnh Hạo phải đối đầu với nhiều thử thách trong cuộc sống, rắc rối lớn nhất của anh chính là cô gái mang tên Thang Ninh. Ban đầu, họ ko có lý tưởng tốt về nhau nhưng sau khi cùng làm việc trong những vụ án lớn, Trịnh Hạo - Thang Ninh đã dần nảy sinh tình cảm. Nhân vật Trịnh Hạo được miêu tả là luật sư ưu tú, còn Thang Ninh lại là cô gái tràn đầy sức sống, là đóa hoa tràn đầy chính nghĩa của giới luật sư.
Server 1 [Tập 44 - END|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-44-END/IWZC6Z6F.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-43/IWZC6ZOO.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-42/IWZC6ZOW.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-41/IWZC6ZOI.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-40/IWZC6UDZ.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-39/IWZC6UD0.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-38/IWZC6UCF.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-37/IWZC6UCD.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-36/IWZC6UC9.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-35/IWZC6UC8.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-34/IWZC6U07.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-33/IWZC6OFI.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-32/IWZC6OE6.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-31/IWZC6OE0.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-30/IWZC6OEW.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-29/IWZC6ODF.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-28/IWZC6OB9.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-27/IWZC6OB8.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-26/IWZC6OAF.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-25/IWZC6OAA.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-24/IWZC6OA9.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-23/IWZC6O97.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-22/IWZC6O9W.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-21/IWZC6O8A.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-20/IWZC6O78.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-19/IWZC6O69.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-18/IWZC6O68.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-17/IWZC6OZB.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-16/IWZC6OZW.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-15/IWZC6OOC.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-14/IWZC6OOB.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-13/IWZC6OOA.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-12/IWZC6OIE.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-11/IWZC6OID.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-10/IWZC6O00.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-9/IWZC6WFF.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-8/IWZC6W7D.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-7/IWZC6W7C.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-6/IWZC6WZ9.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-5/IWZC6WZ8.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-4/IWZC6WOI.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-3/IWZC6WO0.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-2/IWZC6WWF.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Thua-Ke-Tap-1/IWZC6WWE.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-1-4765_e49243.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-2-4765_e49819.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-3-4765_e49820.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-4-4765_e49983.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-5-4765_e49787.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-6-4765_e50660.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-7-4765_e50902.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-8-4765_e50920.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-9-4765_e51280.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-10-4765_e51283.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-11-4765_e51460.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-12-4765_e51464.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-13-4765_e51587.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-14-4765_e51590.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-15-4765_e51635.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-16-4765_e52041.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-17-4765_e52110.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-18-4765_e52130.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-19-4765_e52136.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-20-4765_e52270.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-21-4765_e52361.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-22-4765_e52458.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-23-4765_e52486.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-24-4765_e52520.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-25-4765_e52521.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-26-4765_e52585.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-27-4765_e52664.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-28-4765_e52665.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-29-4765_e52815.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-30-4765_e52816.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-31-4765_e52865.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-32-4765_e52869.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-33-4765_e52929.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-34-4765_e52933.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-35-4765_e53029.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-36-4765_e53035.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-37-4765_e53101.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-38-4765_e53102.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-39-4765_e53166.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-40-4765_e53232.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-41-4765_e53288.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-42-4765_e53289.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-43-4765_e53320.html] [Tập 44|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-thua-ke-the-heirs-2017-tap-44-4765_e53326.html]
Người Thừa Kế - The Heirs (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X