Phim Pháp Sư Vô Tâm 2 - Monster Killer 2 (2017) | Vietsub Full HD

Pháp Sư Vô Tâm 2 - Monster Killer 2 (2017)]

Pháp Sư Vô Tâm 2 - Monster Killer 2 (2017)

Pháp Sư Vô Tâm 2 - Monster Killer 2 (2017)]

  • Pháp Sư Vô Tâm 2 - Monster Killer 2 (2017) NghienPhim.Net Pháp Sư Vô Tâm 2 - Monster Killer 2 (2017)
  • [stt/Hoàn tất (27/27)]
[stt/Hoàn tất (27/27)]
Pháp Sư Vô Tâm 2 - Monster Killer 2 (2017) Phim Pháp Sư Vô Tâm 2 kể về Vô Tâm là 1 người mang trong mình khả năng không già đi, không chết. Không biết mình là ai, đến từ đâu, khả năng kỳ lạ dường như cũng không phải là vinh viễn, Vô Tâm cứ thế phiêu bạt trong dòng thời gian. Nếu 1 người có khả năng đó thì hoặc là có thể làm nên những chuyện kinh thiên động địa, hoặc là phải khổ sở cùng quẫn ăn xin đên cả vạn năm.

Vô Tâm, số quá nhọ, rơi vào trường hợp thứ 2. Ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc đến 300 năm, đến thời dân quốc đói quá phải bò xuống núi kiếm ăn, đóng giả làm hòa thượng đến thành Hạ Huyền
Chọn tập [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-1-3014_e31134.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-2-3014_e66838.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-3-3014_e66839.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-4-3014_e66842.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-5-3014_e66843.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-6-3014_e66844.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-7-3014_e66845.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-8-3014_e66855.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-9-3014_e67379.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-10-3014_e67380.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-11-3014_e67404.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-12-3014_e67406.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-13-3014_e67843.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-14-3014_e67847.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-15-3014_e67848.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-16-3014_e67849.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-17-3014_e68218.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-18-3014_e68220.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-19-3014_e68224.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-20-3014_e68226.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-21-3014_e68602.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-22-3014_e68608.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-23-3014_e68612.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-24-3014_e68613.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-25-3014_e68973.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-26-3014_e68974.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/phap-su-vo-tam-2-the-monster-killer-2-2017-tap-27-3014_e68992.html]
Pháp Sư Vô Tâm 2 - Monster Killer 2 (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X