Phim Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) | Vietsub Full HD

Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017)]

Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017)

Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017)]

  • Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017) NghienPhim.Net Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017)
  • [stt/Hoàn tất (42/42)]
[stt/Hoàn tất (42/42)]
Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance 2017 Phim Quân Sư Liên Minh xoay quanh cuộc đời của Tư Mã Ý, 1 chính trị, 1 quân sư nổi lẫy lừng thời Tam Quốc. Sau khi con trai của Tào Tháo là Tào Phi lật đổ nhà Hán, lập nên nước Nguỵ, thì lãnh thổ Trung Nguyên từ đó đã dần dần hình thành nên thế chân vạc. Tuy nhiên, với tài năng mưu lược hơn người, và có Trương Xuân Hoa túc trí thao lược ở bên, Tư Mã Ý đã đặt những nền móng đầu tiên trong việc lật đổ nhà Thục của họ Tào, lập ra nhà Tây Tấn, tiêu diệt nhà Ngô và thống nhất lãnh thổ đã bị phân cắt sâu sắc của Trung Nguyên thành một mối...
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-1-124236.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-2-124300.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-3-124365.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-4-124366.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-5-124433.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-6-124434.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-7-124664.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-8-124733.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-9-124736.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-10-124911.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-11-124910.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-12-125027.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-13-125028.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-14-125354.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-15-125355.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-16-125513.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-17-125514.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-18-125594.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-19-125613.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-20-125843.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-21-126146.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-22-126151.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-23-126241.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-24-126250.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-25-126494.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-26-126498.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-27-126580.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-28-126582.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-29-126726.html] [Tập 30 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-30-126728.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-31-126802.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-32-126815.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-33-126920.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-34-127039.html] [Tập 35 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-35-127083.html] [Tập 36 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-36-127158.html] [Tập 37 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-37-127159.html] [Tập 38 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-38-127332.html] [Tập 39 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-39-127333.html] [Tập 40 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-40-127500.html] [Tập 41 |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-41-127599.html] [Tập 42 - End - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/quan-su-lien-minh-5430/tap-42-127786.html]
Quân Sư Liên Minh - The Advisors Alliance (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X