Phim Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017) | Vietsub Full HD

Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017)]

Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017)

Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017)]

  • Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017) NghienPhim.Net Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017)
  • [stt/Hoàn tất (25/25)]
[stt/Hoàn tất (25/25)]
Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017) Phim Run Rẩy Đi A Bộ! mang đề tài cổ trang huyễn tượng do Youku và công ty truyền thông văn hoá thế hệ mới đồng tài trợ trình chiếu. Chế tác: Triệu Tiểu Khê, Triệu Tiểu Âu. Diễn viên: Trịnh Nghiệp Thành, An Duyệt Khuê.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Run rẩy đi, ET!", kể về chiến sĩ Đoá Tinh, A Bộ bất ngờ rơi xuống địa cầu, nhập vào con rơi nhà họ Đường tên là Đường Thanh Diệp, đã có I mối tình tương ái tương sát với trưởng nam nhà họ Đường là Đường Thanh Phong trong cơn lốc xoáy tranh đấu quyền lực hoàng thất. 2 đứa cùng họ Đường nhưng phải lý giải là 1 đứa là con chính phi, I đứa là con rơi. Nên đại loại là anh em cùng cha khác mẹ.
Server VIP [Tập 1|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775141962782911/] [Tập 2|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775160029447771/] [Tập 3|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775173636113077/] [Tập 4|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775174262779681/] [Tập 5|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775175472779560/] [Tập 6|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775177736112667/] [Tập 7|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775179716112469/] [Tập 8|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775180812779026/] [Tập 9|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775186012778506/] [Tập 10|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775189192778188/] [Tập 11|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775191412777966/] [Tập 12|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775199226110518/] [Tập 13|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775211252775982/] [Tập 14|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775211626109278/] [Tập 15|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775215759442198/] [Tập 16|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775220846108356/] [Tập 17|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775222622774845/] [Tập 18|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775418366088604/] [Tập 19|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775419392755168/] [Tập 20|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775423936088047/] [Tập 21|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775446839419090/] [Tập 22|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1775448732752234/] [Tập 23|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1778028785827562/] [Tập 24|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1778028849160889/] [Tập 25 - END|https://www.facebook.com/1767598496870591/videos/1779268439036930/]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-1-5712_e66418.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-2-5712_e66419.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-3-5712_e66436.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-4-5712_e66437.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-5-5712_e66506.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-6-5712_e66507.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-7-5712_e66508.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-8-5712_e66828.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-9-5712_e66829.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-10-5712_e66830.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-11-5712_e66831.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-12-5712_e66832.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-13-5712_e67352.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-14-5712_e67354.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-15-5712_e67355.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-16-5712_e67356.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-17-5712_e67360.html] [Tập 18|http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-lets-shake-it-run-ray-di-a-bo-Tap-18-hd-32373337326E61.html] [Tập 19|http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-lets-shake-it-run-ray-di-a-bo-Tap-19-hd-32373337326E61.html] [Tập 20|http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-lets-shake-it-run-ray-di-a-bo-Tap-20-hd-32373337326E61.html] [Tập 21|http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-lets-shake-it-run-ray-di-a-bo-Tap-21-hd-32373337326E61.html] [Tập 22|http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-lets-shake-it-run-ray-di-a-bo-Tap-22-hd-32373337326E61.html] [Tập 23|http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-lets-shake-it-run-ray-di-a-bo-Tap-23-hd-32373337326E61.html] [Tập 24|http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-lets-shake-it-run-ray-di-a-bo-Tap-24-hd-32373337326E61.html] [Tập 25 - END|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-25-5712_e68354.html]
Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X