Phim Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! Tập 12 Trailer (2017) | Vietsub Full HD

Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! Tập 12 Trailer (2017)]

Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! Tập 12 Trailer (2017)

Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! Tập 12 Trailer (2017)]

  • Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! Tập 12 Trailer (2017) NghienPhim.Net Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! Tập 12 Trailer (2017)
  • [stt/Tập 13 Trailer]
[stt/Tập 13 Trailer]
Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! (2017) Phim Run Rẩy Đi A Bộ! mang đề tài cổ trang huyễn tượng do Youku và công ty truyền thông văn hoá thế hệ mới đồng tài trợ trình chiếu. Chế tác: Triệu Tiểu Khê, Triệu Tiểu Âu. Diễn viên: Trịnh Nghiệp Thành, An Duyệt Khuê.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Run rẩy đi, ET!", kể về chiến sĩ Đoá Tinh, A Bộ bất ngờ rơi xuống địa cầu, nhập vào con rơi nhà họ Đường tên là Đường Thanh Diệp, đã có I mối tình tương ái tương sát với trưởng nam nhà họ Đường là Đường Thanh Phong trong cơn lốc xoáy tranh đấu quyền lực hoàng thất. 2 đứa cùng họ Đường nhưng phải lý giải là 1 đứa là con chính phi, I đứa là con rơi. Nên đại loại là anh em cùng cha khác mẹ.
Server VIP [Tập 1|https://www.youtube.com/watch?v=CsScfWsCqec] [Tập 2|https://www.youtube.com/watch?v=RJ9CufOnkPU] [Tập 3|https://www.youtube.com/watch?v=3d42fZ15DjY] [Tập 4|https://www.youtube.com/watch?v=EqESb0RBhDY] [Tập 5|https://www.youtube.com/watch?v=nE6zHVmQghg] [Tập 6|https://www.youtube.com/watch?v=MLB5EuPwlr0] [Tập 7|https://www.youtube.com/watch?v=TiRaAQnM5Ys] [Tập 8|https://www.youtube.com/watch?v=seS-6mKkjuw] [Tập 9|https://www.youtube.com/watch?v=mdbDRCD-L50] [Tập 10|https://www.youtube.com/watch?v=bZ3TJsikKTI] [Tập 11|https://www.youtube.com/watch?v=XG6uaQsj5hY] [Tập 12|https://www.youtube.com/watch?v=SlOiAtPk0p8] [Tập 13 Trailer|https://www.youtube.com/watch?v=2GrCovkJhhE]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-1-5712_e66418.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-2-5712_e66419.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-3-5712_e66436.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-4-5712_e66437.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-5-5712_e66506.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-6-5712_e66507.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-7-5712_e66508.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-8-5712_e66828.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-9-5712_e66829.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-10-5712_e66830.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-11-5712_e66831.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/run-ray-di-a-bo-lets-shake-it-2017-tap-12-5712_e66832.html]
Run Rẩy Đi A Bộ! - Let's Shake It! Tập 12 Trailer (2017)

Từ khóa tìm kiếm