Phim Thầy Giáo Thịt Tươi - Fresh Teachers (2017) | Vietsub Full HD

Thầy Giáo Thịt Tươi - Fresh Teachers (2017)]

Thầy Giáo Thịt Tươi - Fresh Teachers (2017)

Thầy Giáo Thịt Tươi - Fresh Teachers (2017)]

  • Thầy Giáo Thịt Tươi - Fresh Teachers (2017) NghienPhim.Net Thầy Giáo Thịt Tươi - Fresh Teachers (2017)
  • [stt/Hoàn tất (24/24)]
[stt/Hoàn tất (24/24)]
Thầy Giáo Thịt Tươi - Fresh Teachers Phim Thầy Giáo Thịt Tươi kể về những học sinh của lớp 11E cá tính mạnh mẽ, ko chịu sự quản giáo, cần phải đổi Một giáo viên chủ nhiệm như thế nào mới có thể dẫn dắt bọn họ đi đúng đường? Vương Cách Tất, Một cậu ấm nhà giàu, có nhà có xe và được Một tá những thiếu nữ theo đuổi, hóa thân thành chủ nhiệm thực tập tên A Liệt của trường cấp 3 Thụ Đức, từ đây, đã có bao nhiêu mối bất hòa và dây dưa ko rõ với cô giáo viên non nớt với mức lương bèo bọt là Tô Nhất, còn phải phụ trách lắng nghe tâm sự như thiếu nữ bạn cùng phòng tuổi đã quá lứa tên Ngô Vi. Rốt cuộc là vì sao? Một giáo viên ko tuân thủ quy tắc, lại cùng chia sẻ tuổi thanh xuân với học sinh của mình.
Server 1 [Tập 24 - END|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-24-END/IWZC6OEI.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-23/IWZC6ODE.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-22/IWZC6OAD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-21/IWZC6OZA.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-20/IWZC6OZ9.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-19/IWZC6OZ8.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-18/IWZC6OO9.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-17/IWZC6W6Z.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-16/IWZC6W6U.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-15/IWZC6W6O.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-14/IWZC6WO7.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-13/IWZC6I7W.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-12/IWZC6I7I.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-11/IWZC6I70.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-10/IWZC6I66.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-9/IWZC606A.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-8/IWZC6068.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-7/IWZC6067.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-6/IWZDE706.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-5/IWZCZF8B.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-4/IWZCZF8A.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-3/IWZCZF86.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-2/IWZCZFZ7.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thay-Giao-Thit-Tuoi-Tap-1/IWZCZFZ6.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-1-4486_e46065.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-2-4486_e46125.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-3-4486_e46219.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-4-4486_e46220.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-5-4486_e46221.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-6-4486_e47604.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-7-4486_e47605.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-8-4486_e47606.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-9-4486_e47607.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-10-4486_e48796.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-11-4486_e48891.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-12-4486_e48894.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-13-4486_e48896.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-14-4486_e50311.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-15-4486_e50826.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-16-4486_e50827.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-17-4486_e50829.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-18-4486_e51779.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-19-4486_e52112.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-20-4486_e52113.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-21-4486_e52114.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-22-4486_e52589.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-23-4486_e52822.html] [Tập 24 - End|http://bilutv.com/xem-phim/thay-giao-thit-tuoi-fresh-teachers-2017-tap-24-4486_e52823.html]
Thầy Giáo Thịt Tươi - Fresh Teachers (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X