Phim Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman (2017) | Vietsub Full HD

Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman (2017)]

Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman (2017)

Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman (2017)]

  • Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman (2017) NghienPhim.Net Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman (2017)
  • [stt/Hoàn tất (16/16)]
[stt/Hoàn tất (16/16)]
Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman 2017 Phim Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper kể về Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo) được xem là thiên hạ đệ nhất Shipper dù chỉ mới vào nghề được 5 năm. Và anh ta làm theo một nguyên tắc đó là chỉ làm việc không quá hai tháng tại một nơi. Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper không chỉ là câu chuyện về shipper, mà còn là hành trình để trở thành CEO công ty do chính anh thành lập.

Đóng cặp cùng Ko Gyung-Pyo là Lee Dan Ah (Choi Soo Bin), nữ chính của phim, cũng là 1 nhân viên shipper hoạt bát, ngoài ra còn là 1 cô nàng học võ thuật với hơn 15 năm theo học môn võ Hapkido.
Server 3 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-1-5594_e64443.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-2-5594_e66358.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-3-5594_e66690.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-4-5594_e66769.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-5-5594_e67197.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-6-5594_e67273.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-7-5594_e67696.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-8-5594_e67763.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-9-5594_e68105.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-10-5594_e68151.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-11-5594_e68449.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-12-5594_e68501.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-13-5594_e68833.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-14-5594_e68897.html] [Tập 15 - a|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-15-5594_e69218.html] [Tập 15 - b|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-15-b-5594_e69219.html] [Tập 15 - c|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-15-c-5594_e69220.html] [Tập 16 - a|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-16-5594_e69264.html] [Tập 16 - b|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-16-b-5594_e69265.html] [Tập 16 - c - End|http://bilutv.com/xem-phim/thien-ha-de-nhat-shipper-strongest-deliveryman-2017-tap-16-c-5594_e69266.html]
Server 2 [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-1-131328.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-2-131362.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-3-132820.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-4-132873.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-5-134369.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-6-138410.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-7-136287.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-8-136694.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-9-137397.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-10-137453.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-11-138215.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-12-138273.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-13-138968.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/thien-ha-de-nhat-shipper-5708/tap-14-139051.html]
Thiên Hạ Đệ Nhất Shipper - Strongest Deliveryman (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X