Phim Thiên thần áo trắng - Good Doctor (2013) | Vietsub Full HD

Thiên thần áo trắng - Good Doctor (2013)]

Thiên thần áo trắng - Good Doctor (2013)

Thiên thần áo trắng - Good Doctor (2013)]

  • Thiên thần áo trắng - Good Doctor (2013) NghienPhim.Net Thiên thần áo trắng - Good Doctor (2013)
  • [stt/Hoàn tất (20/20)]
[stt/Hoàn tất (20/20)]
Thiên thần áo trắng - Good Doctor Phim Thiên Thần Áo Trắng xoay quanh Park Shi On (Joo Won), sinh viên nội trú 5 nhất ở khoa phẫu thuật nhi của bệnh viện trường đại học Sungwon. Khi còn nhỏ anh đã mắc chứng bệnh tự kỉ cấp độ III và hội chứng bác học. Anh là 1 thiên tài với kĩ năng ghi nhớ, nhận thức về ko gian đáng kinh ngạc cộng với tài năng hội hoạ có thể khiến bất kì nghệ sĩ nào cũng phải ghen tị. Thông qua sự giúp đỡ của người cố vấn – giám đốc Choi, anh đã tốt nghiệp 1 trường Y ở nông thôn và vào làm ở bộ phận phẫu thuật khoa nhi. Anh làm tại 1 trong những bệnh viện hàng đầu của Hàn Quốc – bệnh viện của trường đại học Sungwon, việc khoát lên áo mình 1 tấm áo trắng như những thiên thần ban phước lành tới những bệnh nhân nghèo nơi đây, anh làm việc bằng tất cả tấm lòng của mình, 1 Good Doctor chính nghĩa của lương y như từ mẫu...
Chọn tập [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-1-745_e8904.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-2-745_e8905.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-3-745_e8906.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-4-745_e8907.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-5-745_e8908.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-6-745_e8909.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-7-745_e8910.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-8-745_e8911.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-9-745_e8912.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-10-745_e8913.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-11-745_e8914.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-12-745_e8915.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-13-745_e8916.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-14-745_e8917.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-15-745_e8918.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-16-745_e8919.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-17-745_e8920.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-18-745_e8921.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-19-745_e8922.html] [Tập 20 - End|http://bilutv.com/xem-phim/thien-than-ao-trang-good-doctor-2013-tap-20-745_e8923.html]
Chọn tập [Tập 1|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoM3g2SWFVMzlEdm8/view] [Tập 2|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoaV9ZOEh1aUgyOEk/view] [Tập 3|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoNTY3TTY5YVpQRWM/view] [Tập 4|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoaExKWER3S1BONkE/view] [Tập 5|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoY0FjVVNjX0c0aHc/view] [Tập 6|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHod015VFNvZGZvSlE/view] [Tập 7|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoZTk4bHFLU0xieFE/view] [Tập 8|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHobnd5WEZKajI0NjQ/view] [Tập 9|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoci1wQmlPMWxNSEE/view] [Tập 10|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoQ2JQbGNqdjlZZHc/view] [Tập 11|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoWDMtTWptajA1MHM/view] [Tập 12|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoWVdjTWZwbnRyamM/view] [Tập 13|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoRzVYNjBqS2FfUXc/view] [Tập 14|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoZUFGT2ZfVlV0R2c/view] [Tập 15|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoT0FveHRYYzNhSjQ/view] [Tập 16|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHobjE4eEVUcVJCN3c/view] [Tập 17|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoTEVPMVpaM0JoODg/view] [Tập 18|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoZVhxT0VwNjhFSmM/view] [Tập 19|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoWDl0VFd3UkNDWms/view] [Tập 20 - END|https://drive.google.com/file/d/0B3aLFLe7uEHoQThLU3pVYUR3b0U/view]
Thiên thần áo trắng - Good Doctor (2013)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X