Phim Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love (2017) | Vietsub Full HD

Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love (2017)]

Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love (2017)

Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love (2017)]

  • Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love (2017) NghienPhim.Net Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love (2017)
  • [stt/Hoàn tất (54/54)]
[stt/Hoàn tất (54/54)]
Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love Bộ phim Thượng cổ tình ca xoay quanh câu chuyện tình đẹp nhưng cũng đẫm nước mắt giữa nàng Mục Thanh Mịch xuất thân danh giá, tính cách khẳng khái lương thiện và chàng Xích Vân tính tình lạnh lung sắt đá, thân thủ phi phàm, võ nghệ xuất chúng. Do thời cuộc đẩy đưa, hai người đã vô tình gặp gỡ.

Từ những mâu thuẫn ban đầu, Thanh Mịch từng bước lại gần và chinh phục trái tim của Xích vân.
Chọn tập [Tập 01 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-1-121854.html] [Tập 02 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-2-121855.html] [Tập 03 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-3-121856.html] [Tập 04 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-4-121999.html] [Tập 05 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-5-122000.html] [Tập 06 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-6-122005.html] [Tập 07 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-7-122236.html] [Tập 08 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-8-122240.html] [Tập 09 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-9-122489.html] [Tập 10 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-10-122492.html] [Tập 11 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-11-122490.html] [Tập 12 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-12-122491.html] [Tập 13 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-13-123969.html] [Tập 14 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-14-123979.html] [Tập 15 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-15-123964.html] [Tập 16 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-16-123961.html] [Tập 17 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-17-123970.html] [Tập 18 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-18-123978.html] [Tập 19 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-19-125067.html] [Tập 20 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-20-125064.html] [Tập 21 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-21-125063.html] [Tập 22 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-22-125062.html] [Tập 23 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-23-125066.html] [Tập 24 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-24-125065.html] [Tập 25 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-25-126433.html] [Tập 26 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-26-126423.html] [Tập 27 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-27-126516.html] [Tập 28 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-28-126518.html] [Tập 29 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-29-126510.html] [Tập 30 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-30-126508.html] [Tập 31 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-31-130269.html] [Tập 32 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-32-130264.html] [Tập 33 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-33-130252.html] [Tập 34 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-34-130253.html] [Tập 35 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-35-130262.html] [Tập 36 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-36-130254.html] [Tập 37 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-37-130270.html] [Tập 38 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-38-130271.html] [Tập 39 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-39-130255.html] [Tập 40 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-40-130263.html] [Tập 41 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-41-130256.html] [Tập 42 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-42-130272.html] [Tập 43 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-43-130257.html] [Tập 44 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-44-130273.html] [Tập 45 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-45-130260.html] [Tập 46 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-46-130258.html] [Tập 47 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-47-130261.html] [Tập 48 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-48-130259.html] [Tập 49 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-49-131202.html] [Tập 50 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-50-131196.html] [Tập 51 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-51-131188.html] [Tập 52 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-52-131184.html] [Tập 53 |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-53-131185.html] [Tập 54 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/thuong-co-tinh-ca-5402/tap-54-131186.html]
Thượng Cổ Tình Ca - A Life Time Love (2017)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X