Phim Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen (2008) | Vietsub Full HD

Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen (2008)]

Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen (2008)

Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen (2008)]

  • Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen (2008) NghienPhim.Net Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen (2008)
  • [stt/Hoàn tất (30/30)]
[stt/Hoàn tất (30/30)]
Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen Phim Tinh Võ Trần Chân kể về Trần Chân, đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp, trong quá trình làm công ở Phương Gia đã quen với tiểu thư Phương Chí Hân, giữa 2 nguời nảy sinh tình cảm. Phim cũng thể hiện tinh thần ái quốc chống Nhật của những thanh niên can truờng...
Chọn tập [Tập 30 - End|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-30-End/IWZ9BW7W.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-29/IWZ9BW7I.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-28/IWZ9BW6F.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-27/IWZ9BW6D.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-26/IWZ9BW6C.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-25/IWZ9BW6B.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-24/IWZ9BW69.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-23/IWZ9BW68.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-22/IWZ9BW6Z.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-21/IWZ9BW6O.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-20/IWZ9BW6W.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-19/IWZ9BW60.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-18/IWZ9BWZE.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-17/IWZ9BWZD.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-16/IWZ9BWZC.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-15/IWZ9BWZA.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-14/IWZ9BWZ9.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-13/IWZ9BWZ7.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-12/IWZ9BWZZ.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-11/IWZ9BWZU.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-10/IWZ9BWZW.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-9/IWZ9BWZI.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-8/IWZ9BWZ0.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-7/IWZ9BWUF.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-6/IWZ9BWUE.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-5/IWZ9BWUD.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-4/IWZ9BWUC.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-3/IWZ9BWUB.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-2/IWZ9BWUA.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Vo-Tran-Chan-Tap-1/IWZ9BWU9.html]
Tinh Võ Trần Chân - Jing Wu Chen Zhen (2008)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X